Lokalpolitik

- Salg nødvendigt for at lukke hul

Det står sløjt til med kommunens økonomi - derfor vil Hedegaard godt sælge forsyningsselskaber

Jens Hedegaard Kristensen: - Vi skal klamre os til statsministeren og forlange at blive fri for statsafgiften. Arkivfoto

Jens Hedegaard Kristensen: - Vi skal klamre os til statsministeren og forlange at blive fri for statsafgiften. Arkivfoto

FREDERIKSHAVN:- Hvis kommunen havde orden i økonomien, så ville jeg ikke drømme om at stemme for at sælge forsyningsselskaberne. Erkendelsen kommer fra formand for teknisk udvalg, Jens Hedegaard Kristensen (borgerl.), der egentlig synes, det er ”tudetosset” at sælge forsyningsselskaberne, når staten kræver en afgift på 60 procent. - Men når man ved hvor galt det står til med kommunens økonomi, så kan man ikke bare lade de mange millioner, der er bundet i forsyningsselskaberne, lige hen som passiv kapital. Jens Hedegaard mener en stor del af skylden for, økonomien er kørt af sporet, ligger hos politikerne selv. - Ved kommunesammenlægningen ville alle have højeste fællesnævner. Ingen politikere talte for at holde igen. Så de ældre bor flot i Frederikshavn. Vi har brugt mange penge på IT og på at få administrationen på plads i siloen på havnen. - Vi skulle hellere have ventet lidt, udvist vendelboagtig langsommelighed og været bedre til at strække serviceudligningen for borgerne over en længere periode. - Nu mangler vi penge i kassen, og hvis vi ikke sælger forsyningsselskaberne, kommer vi til at bruge sparekniven på anlæg og drift ved budgetlægningen for 2008. Hedegaard understreger, at provenuet ikke må gå til kommunale driftsudgifter. - Men kommuner mangler kapital til skolebyggeri og rådhusrenovering - og midler til udvikling af kommunen. - Indirekte vil et salg også lette presser på driftsbudgettet, og give kommunen økonomisk handlefrihed. Hedegaard venter salget gennemført i løbet af 2008. - Det handler også om at vælge timingen. Ellers kan det være muligheden forsvinder. Andre kommuner gør sig overvejelser svarende vores. De kommende måneder skal der, mener han, gøres en kraftanstrengelse for at råbe regeringen op om det urimelige i, at staten indkasserer 60 procent salgsindtægten for kommunens ejendom. - Det er omvendt udligning, at vi som udkantsområde skal betale en afgift til statskassen. Vi skal klamre os til statsministeren og kræve, at vi som minimum får lov at lade afgiften indgå i projekt vedvarende energi i Frederikshavn, siger Hedegaard. - Derved kan pengene målrettes en indsats på at bruge vindenergi og jordvarme - i overensstemmelse med regeringens egne grønne målsætninger.