Brønderslev

Salg på Overlæge Ottosens Vej

} FREDERIKSHAVN: Ejeren af Overlæge Ottosens Vej 22 A har købt en del af det kommunale areal, der ligger umiddelbart syd for hans ejendom. Det drejer sig om cirka 400 kvm., der er udlagt som vejareal. Området ligger pt. ubenyttet hen bortset fra beboeres henstilling af campingvogne, biler med mere. Arealet har også været benyttet af kommunen til oplagsplads i forbindelse med vejarbejder. Da nye grunde i området skal være mindst 700 kvm., kan arealet ikke sælges som en selvstændig grund.