Salg styrker likviditeten

Med salget af Garni-grunden til Bygge- og Boligforeningen af 1938 styrker Hjørring Private Realskole sin likviditet.

Hjørring Private Realskole har solgt Garni-grunden for 4,5 mio. kroner - pengene skal blandt andet bruges på at betale et lån ud, og så er der også penge til fremtidige investeringer på skolen.Arkivfoto: Bent Bach

Hjørring Private Realskole har solgt Garni-grunden for 4,5 mio. kroner - pengene skal blandt andet bruges på at betale et lån ud, og så er der også penge til fremtidige investeringer på skolen.Arkivfoto: Bent Bach

En del af pengene bruges på at høvle det lån, som skolen tog for at opføre et nyt science-hus, helt i bund - samtidig er der penge fremadrettet til at kaste sig over andre opgaver, eksempelvis ventilation og istandsættelse af klasselokaler. - Og så har vi heller ikke ligefrem været stolte af at have sådan en bygning stående, erkender formanden for privatskolens bestyrelse, Henriette Kaarsbo Andersen. Skolen anskaffede sig bygningen for godt en halv snes år siden med henblik på at opføre en bygning til idrætsfaciliteter, men planerne blev aldrig realiseret, blandt andet fordi byggeboom, strikse krav til udførelsen i lokalplan og udefra kommende omstændigheder ville have gjort det for risikabelt at bygge. Var Garni et fejlkøb? - Nej, det kan man ikke sige. Men verden ændrer sig hele tiden, og vi er underlagt beslutninger, vi ikke har indflydelse på, siger bestyrelsesformanden. Hun henviser til overenskomstforhandlingerne for et par år siden med stigningerne i lærernes løn samt den seneste finanslov, der skærer statstilskuddet pr. elev ned fra 75 til 71 procent de næste år. Ifølge bestyrelsesformanden er salgsprisen for Garni på 4,5 millioner kroner ikke ringere, end det man i sin tid købte grunden for.