Salg var kun en test

Åbent brev til administrerende direktør for TV 2/NORD, Bo Jeppesen:

Vagn Kvist

Vagn Kvist

Flytningen af TV 2/NORD til Aalborg udvikler sig stadig mere og mere grotesk - senest med Kaj Poulsen, der som nyvalgt medlem af repræsentantskabet tilsyneladende efter gældende regler ikke kan være byrådsmedlem og samtidig medlem af repræsentantskabet i TV 2/NORD. Men det er langt værre, at det af en artikel bragt i NORDJYSKE fremgår, at bestyrelsen slet ikke ønsker at sælge bygningerne. Kan det virkelig være en ansvarlig og kompetent ledelse og bestyrelse på TV 2/NORD, som kan blive siddende, og er det derfor, at så mange vælger at forlade bestyrelsen. Derudover har jeg følgende spørgsmål: I det vedtagne medieforlig er de næste fire års økonomi fastlagt for TV 2-regionernes vedkommende, og enhver kan se, hvad driftstilskuddet fremskrives med, og det er en størrelse, der end ikke dækker de lønstigninger, der ligger i den indgående overenskomst. Hvis huslejen bliver større i en nyopført bygning - det kan vist ikke undgås, eftersom TV 2/NORD i dag formentlig har de laveste lokaleomkostninger blandt alle regioner - skal pengene så findes på personaleomkostninger, afskedigelser eller andre programomkostninger, måske ringere programmer? Tænk blot på debatten om DR og deres byggeri. Er det ikke muligt at tilpasse den eksisterende bygning i Aabybro, så den er funktionsduelig, og har vi ikke en fantastisk bygning som nabo, nemlig Nordjyllands Mediecenters flotte multisal? Her vil jeg gerne spørge, hvad huslejen er, samt om der er skabt tekniske forbindelser mellem TV 2/NORDs bygning og mediecentret? Hvis alle disse muligheder er til stede, hvorfor så flytte til Aalborg, når stationen ligger nøjagtig midt i Region Nordjylland? Det bør i stedet gøres muligt for Mors og Thy at se TV2/NORD.