Salget af vin falder

Udviklingen i salget af vin har i mange år været en lang ubrudt kurve opad. Det ser ud til at vende nu. I årets første seks måneder bliver der efter alt at dømme tale om en nedgang på et par procent. Det viser uofficielle, men pålidelige statistikker over markedsudviklingen. Det er ikke kun i Danmark, salget falder. Den omdiskuterede grænsehandel falder også, og her tyder de nyeste tal på en noget større tilbagegang - specielt i den vestlige del af grænseområdet. Faldet er større end i Danmark. Den præcise årsag kender man ikke, men i branchen tales der nu om, at danskerne er blevet mere prisbevidste. Bevidstheden går ikke længere kun på de sparede afgifter i Tyskland. Flere er begyndt at modregne udgifterne til at køre til grænsen, når fordelen skal regnes ud. F.eks. kan en tur fra Aalborg til Flensborg let koste 1500 kr., og der kan trods alt købes en del vin for de penge i denne ende af landet. I branchen er der dog stadig stort pres på politikerne for at sænke afgifterne. Hvis det sker i den kommende folketingssamling, hvilket mange håber, vil det fjerne grundlaget for en betydelig del af handelen ved den tyske grænse.