Salling ny formand for Hjørring Teater

Carsten Winther menigt medlem

HJØRRING:Advokat Lars Salling er ny formand for Hjørring Teater. På det møde, hvor teaterforeningens bestyrelse konstituerede sig meddelte den afgående formand, stadsbibliotekar Carsten Winther, at han ikke var kandidat til formandsposten. Advokat Lars Salling blev derefter valgt. Carsten Winther betegner skiftet som helt udramatisk. - Jeg får mere end nok at gøre på mit arbejde, når kommunesammenlægningen bliver en realitet. Bibliotekerne i de fire kommuner skal jo også lægges sammen,og vi får jo nyt bibliotek i det nye bycenter, siger Carsten Winther. Carsten Winther har været formand i syv år.