Musik

Salmesang på Butikstorvet

Stort fremmøde på Butikstorvet i Hadsund, da den nye salmebog blev sunget ind

HADSUND:Orglet var skiftet ud med keyboard, trompet og saxofon, og kirken var i dagens anledning flyttet ind på Butikstorvet i Hadsund, hvor den nye salmebog i går blev uofficielt indviet. Menighedrådsformand Jens Bang bød velkommen til det, han kaldte for en usædvanlig kirkekoncert. - Det er usædvanligt på to måder. For det første foregår det ikke i kirken, som det plejer, og for det andet fejrer vi udgivelsen af den nye danske salmebog, sagde Jens Bang, der håbede, at værket ville være lettere tilgængelig for den nye generation af kirkegængere. "Kom og syng med" hed arrangementet, som kirkesanger Jens Nørgaard havde taget initiativ til. Han afslørede, at han allerede tilbage i februar var kommet på idéen, og han fandt en række villige hjælpere, der straks var med på det. - Det eneste, jeg er ked af ved den nye salmebog, er, at jeg skal til at lære nye numre, lød det muntert fra den 86-årige kirkesanger, der for en måned siden fik dronningens fortjenstmedalje i sølv for sin mangeårige indsats i sognet. Nye numre lærte de omkring 150 tilhørere også, for alle fik en lille gave i form af et sanghæfte med udvalgte salmer, der i går blev fremført af Mimi og Jeppe Barkmann på saxofon og trompet samt organist Poul Holmgreen-Olsen. De havde FDF'erne til at hjælpe sig, og de optrådte med et såkaldt shaker optrin, mens Hadsund Folkekor under ledelse af Signe Martin og den 16-årige skoleelev Martha Nørgaard Pedersen bidrog med skønsang. De to sognepræster Carsten Bøgh Pedersen og Erik Bang var glade for det store fremmøde af både unge og ældre sognebørn. Carsten Bøgh Pedersen var sikker på, at flere af de nye salmer vil blive flittigt brugt til de kommende gudstjenester, og Erik Bang talte om, at salmebogen er den vigtigste bog for vores kultur. Han gik endda så vidt som til at sige, at hvis han kunne vælge at tage én bog med på en øde ø, ville valget falde på det nye værk. Også Hadsund Egns Museum fejrer udgivelsen af den nye salmebog. I morgen åbner museet en udstilling med bibler, salmebøger, katekismer og andre religiøse skrifter helt tilbage fra 1633 og frem til i dag. Det specielle er, at alle stammer fra Hadsund-området. Nogle af bøgerne er doneret af Emil Jørgensen, Als, der i 1940'erne forærede en samling til Als Hjemstavnsmuseum, som i dag er en del af Hadsund Egns Museum. Den nye salmebog bliver officielt indviet i morgen - pinsesøndag - ved gudstjenester i blandt Hadsund og Vive kirker.