Salmonella Dublin

Salmonella Dublin er kvægets salmonella. Bakterien findes næsten udelukkende hos kvæg, men den kan give alvorlige sygdomstilfælde hos mennesker. Smittefaren fra dyr til mennesker ikke stor, fordi bakterien trives bedre hos kvæg. Hvor der er omkring 1000 tilfælde af "almindelig" salmonellasmitte i landet om året, er der mellem 10-40 tilfælde af Salmonella Dublin-smitte hos mennesker. Til gengæld er dødeligheden for personer med Salmonella Dublin-infektion højere end hos person med infektioner af andre salmonellainfektioner. Ikke mindst fordi bakterien trænger ind i de indre organer. Herinde er den sværere at behandle, samtidig med at den giver feber og blodforgiftning. Andre salmonellabakterier medfører ofte "blot" maveproblemer. Et overvågningsprogram blev iværksat i 2002 for at bekæmpe Salmonella Dublin i kvægbesætninger. Siden da er antallet af personer, der er blevet syge af Salmonella Dublin, næsten halveret. I 2002 var der 44 tilfælde af smittede mennesker. I 2006 var tallet 27. Salmonella Dublin er ikke en multiresistent bakterie. Det vil sige, at den kan slås ned af mange forskellige penicillinpræparater.