Salmonella i staldskolen

I staldskoler lærer landmænd at hjælpe hinanden med at komme af med Salmonella Dublin

HIMMERLAND:Med ambitionen om at gøre Danmark salmonellafrit i 2014 har Dansk Kvæg startet en frivillig saneringskampagne i samarbejde med en gruppe landmænd i Himmerland. Kampagnen skal på sigt blive landsdækkende, men på grund af de mange tilfælde af Salmonella Dublin smitte i Himmerland har man valgt landsdelen som startposition. De bliver tilknyttet såkaldte staldskoler, hvor tre til seks landmænd indgår i en gruppe, der indbyrdes skal udveksle erfaringer og gode råd om sanering. To af gruppens besætninger bliver valgt som mødested. Her vil landmændene i fællesskab drøfte og give hinanden gode råd til, hvad der kan gøres for at forhindre smittekæden. Fællesskab skal motivere Hver staldskole har en tovholder, der enten er dyrlæge eller landbrugsrådgiver. Hun eller han skal fungere som rådgiver, men som udgangspunkt har tovholderen kun en rolle som fluen på staldvæggen. Det er den kollegiale erfaringsudveksling, der er det centrale. - Det er ikke rådgivning, landmændene har brug for. Men derimod en motivation til at arbejde sammen om at løse hinandens problemer. Vi ved, at de i fællesskab har den viden, der skal til, siger Claus Larsen, kvægkonsulent og tovholder i en af de himmerlandske staldskoler. Ofte er det småting eller dårlige vaner, der skal rettes til for at komme smitten til livs. Fremtidige sanktioner I fremtiden kan der komme sanktioner mod landmænd, der ikke har gjort noget for at udrydde salmonellaen på deres besætning. I første gang vil det være mejerier og slagteri, der tilbyder en lavere pris på kød og mælk fra gårde med Salmonella Dublin. På længere sigt vil det være myndighederne, der træder til med en række sanktioner. Men ind til videre er disse påtænkte sanktioner ikke blevet navngivet. -Saneringskampagnen har været et tilbud på frivillig basis, men tingene vil stramme til i de kommende år, siger Claus Larsen. Sønderjysk idé Idéen til projektet kommer fra et pilotprojekt i Sønderjylland, hvor staldskoler har været en succes. Det viser sig ikke mindst i nedadgående grafer i statistikkerne; antallet Salmonella Dublin-besætninger i Sønderjylland er færre end ved projektets start. - Kampagnen er jo ikke en garanti for, at landmændene gennemfører saneringsplanen. Men vi håber, de om ikke andet får en indsigt i problemet, siger Claus Larsen.