Salmonella-udbrud ved Farsø

Skærpede forholdsregler efter fund af DT 193 på egnen

FARSØ:Fødevarestyrelsen har indført skærpede forholdsregler efter et udbrud af salmonella af typen DT 193 på Farsø-egnen. Der er tale om bl.a. disse foranstaltninger: Landmænd skal passe på, når de deler redskaber, f.eks. ved gyllekørsel og transport af dyr; Enhver opfordres til at holde øje med syge skadedyr som mus og rotter og melde fund til kommunen; Undgå at drikke stalddørsmælk; Folk, der færdes på flere gårde, skal sikre sig, at fodtøj og køretøjer er rene, så de ikke slæber smitten rundt. - Det, der især bekymrer os, er, at de smitede besætninger ligger med ganske få kilometers afstand. Farsø-området er præget af tæt landbrugsdrift, så der er særligt stor risiko for, at smitten kan spredes, siger beredskabschef i Fødevareregion Nord, John Larsen. Der er indført skærpet kontrol og overvågning med de smittede kvægbesætninger både på landbrugene og på slagterierne. Flere kvægbesætninger og en hønsebesætning er smittet. Hønsene er aflivet. DT 193 er resistent overfor flere antibiotikatyper og kan defor være svær at bekæmpe, men den er ikke multuresistent som f.eks.den frygtede DT 104. kjøller