Salt uden virkning på isglatte cykelstier

Islaget gjorde cykelstierne til de rene skøjtebaner, men amtet har ingen løsning

HUNE:Flere børn fra Blokhus og Hune måtte onsdag opgive at cykle til skole på grund af isglatte cykelstier. Ifølge fungerende skoleleder på Hune Friskole, Arnfinn Rismoen, er der normalt mellem 20-25 børn, der cykler på denne årstid. Men i går var der blot en tre-fire stykker, fordi forældrene ikke turde sende deres børn afsted på cykel på grund af de isglatte veje. - Der har været nogle forældre, der har været inde og spørge, om det kan være rimeligt, at cykelstierne er så glatte, siger ArnfinnRismoen. Saltning og rydning af stien er en amtslig opgave, og ifølge Peter Bøje Steen, der er områdeleder i vejdistrikt vestvendsyssel, har amtets biler også været ude og salte. - Vi var ude klokken tre natten til tirsdag og klokken to natten til onsdag, men problemet er, at det frøs så hårdt, at saltet ikke virkede. Mange steder lå der et islag på en til to centimeter samtidig med, at vejtemperaturerne faldt til fire-fem grader om morgenen, og i de situationer tager det lang tid, før saltet får isen til at tø op, siger Peter Bøje Steen, der understreger, at Nordjyllands Amt prioriterer cykelstierne meget højt. Netop det at saltet tilsyneladende ikke havde nogen virkning på isen, får Arnfinn Rismoen til at efterlyse andre alternativer. - Det er ikke for koldt til at smide sand. Det kommer ikke bag på os, at det er glat, og hvis amtet er professionelt, så ved de vel, hvordan saltet skal være for, at det virker, siger Arnfinn Rismoen. Problemet fra Hune er langt fra enkeltstående, Peter Bøje Steen, melder om problemer med glatte cykelstier i hele Nordjylland og det samme gjorde sig gældende sidste år. Men han ser ikke umiddelbart nogen løsning på problemet. - Der er en generel beslutning i amtet om ikke at bruge sand, fordi det giver en falsk tryghed i og med, at det blæser af. Saltet begynder at virke, lige så snart solen begynder at komme. Hvis ikke vi gjorde noget, ville isen bare blive liggende på asfalten, siger Peter Bøje Steen.