Saltet - Læsøs hvide guld

Saltsydningen kan give mange nye industrijob

LÆSØ:Læsøs fortid er blevet et af Læsøs allerstærkeste industrielle udviklingskort i løbet af ganske få år. Læsøs salt kan blive et kolossalt stærkt kort i kampen om mange nye arbejdspladser på Kattegatøen. Siden den daværende leder af Læsø Produktionsskole Poul Christensen så småt satte gang i en ny udvindelse af Læsø-saltet efter de gammelkendte principper i 1991, er der vokset en industri frem, der med dagens begreber bedst af alt kan beskrives som oplevelsesøkonomi. Nemlig en industri, der kobler historien, rødderne og oplevelser med den helt nødvendige indtjening. I dag er der 12 fuldtidsansatte i Saltsyderiet – og vel at mærke ansatte, der skaber et salgbart produkt samtidigt med, at de driver en levende turistattraktion. Det er dobbelteffekt for samme penge. - Da vi etablerede Saltsyderiet, sagde jeg fra starten, at der skulle være fri adgang for turisterne. Det har vi holdt fast i. Vi vil nemlig hellere lægge billetudgiften ind i saltets pris. Og den holdning har vist sig at give pote, siger Poul Christensen. Men selv om saltsydningen og salget af salt på landsplan er ganske betragteligt med de mange almindelige kunder – mange gourmet-køkkener og endeligt storaftagere som Kims og Arla, så er saltets niche langt fra udtømt endnu. Poul Christensen har kigget munkene over skulderen, og det skulle gerne lede til en blomstrende wellness- og helseindustri med afsæt i saltets helbredende effekt. I øjeblikket lægges den sidste vurdering på forretningsområdet, inden en samlet plan kan fremlægges – og så skulle man være klar til at gå i gang med at lave kurophold til danske patienter med psoriasislidelser, gigtsygdomme og eksem. - Vi ved, at munkene udnyttede det mineralholdige lerlag, der ligger under saltforekomsterne, og vi ved, at de algeforekomster, der også findes her, har en helbredende effekt. Alt det er vi ved at sætte i system, og målet er klart, at vi skal udnytte saltets mange muligheder samtidig med, at det giver job og indhold for vores ø. At der også er afledt turisme i det, gør jo ikke noget, siger Poul Christensen