Saltmangel hos ældre kvinder

Ældreforhold 3. september 2002 08:00

For lidt natrium i blodet (natrium-salt = køkkensalt) er ikke sjældent hos især ældre kvinder, der er i behandling med vanddrivende midler af typen thiazider, især i kombination med stoffet amilorid. Karakteristiske symptomer er kvalme, hovedpine og desorientering. En engelsk undersøgelse har vist, at 30% af sygehusindlagte ældre havde lavt natrium i blodet, hvoraf en trediedel havde symptomer på grund af det lave natrium. Risikoen for at dø er forhøjet ved lavt natrium. Ifølge tilgængelig litteratur havde thiazider forårsaget 94% af tilfældene med alvorlig, medicinudløst lavt natrium indtil 1990. Kvinder rammes oftere end mænd, især ældre kvinder. Kombinationen af thiazid og det kaliumbesparende amelorid angives at være særlig risikabelt, bl.a. fordi det hæmmer nyrernes evne til at regulere natrium. Det er vigtigt at sikre sig, at det er nødvendigt at behandle med thiazider og amelorid, også kombination med gigttabletter af typen ibuprofen. Man må advare mod unødvendig behandling af ældre med vanddrivende midler, især af kombinationstype, samt samtidig med gigttabletter. Da der kan være flere gode grunde til behandling med vanddrivende midler, fx thiazider, bør man ikke bare holde op, men diskutere med sin læge, om behandlingen er nødvendig.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...