Trafikulykker

Saltning slår vejtræer ihjel

Træerne langs de danske veje dør af stress.

De vantrives og dør til sidst af de store mængder salt, der bliver brugt hver vinter for at holde vejene fri for is. - Koncentrationen af salt i jorden omkring vejtræerne er ofte lige så høj som i Vesterhavet, siger Lars Bo Pedersen, seniorforsker i Skov & Landskab. Alene Nordjyllands Amt bruger 13.000 ton salt hver vinter, og amtet ligger endda i den lave ende. Men brugen af salt bliver næppe begrænset, danske bilister har nemlig vænnet sig til, at vejene altid er farbare og fri for is: - Hvis vi går 15 år tilbage i tiden, tog bilisterne hensyn til, om det var sommer eller vinter. Men i dag tager mange det for givet, at de kan køre lige stærkt uanset vejret, siger Kim Barup Jensen, projektkoordinator ved Nordjyllands Amt. Heller ikke bilistorganisationen FDM tror på, at forbruget af salt kan sættes ned, selvom det er hårdt ved både træer og biler: - Jeg kan ikke se, at vi kan undvære det. Bilisterne har en forventning om, at de altid kan komme frem i samme tid og fart, som de plejer, siger Jørgen Jørgensen, afdelingsleder i Teknisk Service hos FDM. Han tilføjer: - Den bedste metode til at bekæmpe risikoen ved glat føre er stadig at skrue ned for farten. Lyt til trafikradioen og kør hjemmefra lidt tidligere, hvis der er risiko for glatte veje. Tema 1. sektion side 4