Forskning

Samarbejde - ad nye veje

BROBYGNING - Aalborg Universitet har helt klarer førertrøjen i Danmark, når det handler om samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet. Vi vil i Aalborg Kommune og Region Aalborg Samarbejdet gerne bidrage til at løfte samarbejde til hidtil usete højder.

Først og fremmest er det naturligvis for at skabe arbejdspladser, da universitetet kan understøtte innovation og udvikling i vores virksomheder. Dernæst handler det om, at vi gerne vil udbygge den nordjyske førerposition, når det handler om samarbejde – vi snakker ikke bare om det, men gør noget ved det! Vi mener, at samarbejdet kan udbygges på flere områder, men ønsker os specielt et styrket lokalt og regionalt fokus på de små- og mellemstore virksomheder. Der er brug for fokus på denne type af virksomheder, samtidig med at der fortsat satses på spidskompetencer inden for de højteknologiske områder. Vi lægger således op til en to-ledet strategi, hvor der dels satses på at understøtte innovation i små- og mellemstore virksomheder gennem den brede og solide forskning, dels en satsning på den excellente forskning inden for de højteknologiske områder, der oftest kan anvendes i de større virksomheder. Der skal ikke herske tvivl om, at vi fortsat i både Aalborg og Region Aalborg ønsker at understøtte udviklingen af nye højteknologiske områder, selvom der ofte arbejdes med en lang tidshorisont. De nye vækstområder er vigtige "katalysatorer" for udvikling og skaber grobund for nye virksomheder og arbejdspladser. En stor del af universitetet beskæftiger sig med den mere brede og solide forskning, og her mener vi, at det er oplagt, at der knyttes tættere bånd til erhvervslivet. Vi tænker specielt på at understøtte innovation i små- og mellemstore virksomheder inden for de traditionelle erhverv. Det er ofte uproblematisk for de store (ofte højteknologiske) virksomheder at samarbejde med universitetet – man taler samme sprog, har fælles interesser i forskning og arbejder mere langsigtet. For de mindre virksomheder er det langt sværere. En måde at nedbryde barrierer på er at skabe nye modeller, som kan "kan bygge bro" mellem de små- og mellemstore virksomheder og Universitetet. For en lille virksomhed kan det være svært at navigere sig gennem fakulteter, institutter og et væld af forskere – adgang til viden skal være nemmere og mere overskuelig. Her kan universitetets idé om videnskonsulenter være en del af løsningen, men der skal også tænkes i "paletter af viden". Den enkelte virksomheds behov skal kunne tilfredsstilles via én kontakt, så det ikke er nødvendigt at "shoppe" rundt mellem institutterne. For at lægge handling bag ordene, lægger vi op til et forstærket samarbejde om: Styrkelse af iværksætterområdet. Med det nye Iværksætterakademi forventer vi, at kunne tilføje vores iværksætterindsats – specielt overfor de vidensintensive iværksættere - en ny dimension. Udvikle sammenhængende iværksættermiljøer for nye kandidater med stærke idéer. Konkret arbejdes der med udvikling af lokale og regionale vækstmiljøer, der kan understøtte inkubatormiljøer på universitetet inden for en række områder som f.eks. sundhedsteknologi og software/computerspiludvikling. Etablering af nye regionale partnerskaber for at understøtte højteknologiske indsatsområder f.eks. på energiområdet. Udvikling af nye modeller for vidensudveksling mellem universitetet og små- og mellemstore virksomheder. Udvikling af ny efteruddannelsestilbud. Markedsføring af kandidater. Selvom akademikerledigheden er faldende er der til stadighed brug for en markedsføringsindsats over for virksomhederne. Den mest direkte vej til innovation i virksomhederne er ansættelse af AC-arbejdskraft. Udvikling af oplevelsesøkonomien, hvor Universitetets nye Center for Oplevelsesøkonomi kan få en central rolle. Vi har både i Aalborg og Region Aalborg store forventninger til et udvidet samarbejde med Aalborg Universitet og er sikre på, at vi sammen kan skabe stærke resultater til gavn for alle parter. Henning G. Jensen, borgmester i Aalborg (S) og formand for Region Aalborg Samarbejdet Søren Rødbro, Direktør i Inelco, Formand for ErhvervsForum