Samarbejde er vejen frem

MUSEUMSPOLITIK:Vildmosemuseets støttemedlemmer forstår ikke…. Vildmosemuseets støttemedlemmer forstår ikke kommunens mangel på velvilje i forhold til Vildmosemuseet. Jeg forstår til gengæld ikke Vildmosemuseets modvilje i at indgå i en fusion med Try Museum, som er statsanerkendt. En sådan fusion vil automatisk udløse et yderligere statstilskud på flere hundrede tusinde kroner til driften af Vildmosemuseet. Man kan da ikke først sige nej tak til et større (årligt) pengebeløb, for samtidig og efterfølgende at klynke over manglende midler. Det er ulogisk, ja nærmest ubegribeligt. Kan det skyldes, at støttemedlemmerne ikke har fået den korrekte fortælling om de fordele, som følger med en fusion? Eller kan det skyldes, at der er opbygget en myte om, at det vil medføre en stram styring fra Try? Asaa Havnemuseum blev for et par år siden en del af Try museum. Hverken den daglige leder eller støtteforeningen har oplevet styring fra Try - vi har kun oplevet fordele, hvoraf de største har været af økonomisk art. Som byrådsmedlem vil jeg sige, at jeg ikke vil være med til at bevilge flere penge til en forening, som afviser at modtage et større tilskud fra staten. Så til støttemedlemmerne vil jeg sige: Skynd jer at lægge de negative briller, og grib i stedet de positive. Samarbejde er vejen frem overalt i vores nye kommune, også på museumsområdet.