Biblioteker

Samarbejde gavner brugerne

Udbud og service skal forbedres gennem samarbejde med Arden

SKØRPING:Rent fysisk vil biblioteksbrugerne i Skørping næppe opleve den store forskel, men de skulle meget gerne opleve, at kvaliteten i tilbuddet højnes, i takt med at samarbejdet mellem Skørping og Arden kommuners biblioteker udvides. Der eksisterer ifølge bibliotekar Arne Arildsen allerede på nuværende tidspunkt et uformelt samarbejde, men efter at børn, skole og kulturudvalget (BSK) i Skørping har sagt god for det, er kursen sat mod et endnu tættere parløb. Det er stadig usikkert, hvor omfattende samarbejdet i givet fald bliver, men sikkert er det, at det kommer til at gælde materialeindkøb og personaleudvikling, og det imødeser Arne Arildsen med glæde. - Vi vil kunne udnytte hinandens kompetencer til indkøb. Det gør, at vi får et mere kvalificeret indkøb, og samtidig opnår vi, at vores materialer ikke overlapper hinanden, så udbuddet til brugerne bliver større. For personalets vedkommende er det sådan, at der mangler kurser, der retter sig mod mindre bibliotekers problemer, og det er dyrt at lave sine egne kurser for kun seks ansatte, forklarer han. Der er seks ansatte i Skørping og fem i Arden og ved at lægge kursusmidlerne sammen kan de ansatte få bedre og mere undervisning. - Hadsund Bibliotek har også luftet interesse for at være med i kurserne, men er ikke indstillet på et bindende samarbejde, tilføjer Arne Arildsen, der i øvrigt beskriver det planlagte samarbejde som "fleksibelt og ubureaukratisk". Han påpeger, at den geografiske nærhed og de små enheder, bibliotekerne hver for sig udgør, vil gøre det nemt at samarbejde. I dag er det sådan, at lånerne kan bestille materialer fra biblioteker over hele landet via hjemmesiden www.bibliotek.dk. Det vil man fortsat kunne, men hvis bogen, cd'en, eller hvad hjertet nu begærer, faktisk findes i Arden eller omvendt i Skørping, så sparer biblioteket portoen, man skulle have betalt, hvis materialerne skulle være sendt fra eksempelvis Helsingør. Ifølge Arne Arildsen vil der være daglig kørsel mellem bibliotekerne, og besparelsen kan i stedet anvendes til at forbedre service og udbud på bibliotekerne. En sammenlægning har endog været på tale, men så vidt var kun biblioteket i Skørping parat til at gå. I Arden sagde man nej, da det ville kræve store investeringer i et nyt bibliotekssystem. BSK-formand Leon Sebbelin er dog tilfreds med, som det tegner, at man indleder et mindre vidtgående samarbejde. - Jeg tror, der er store muligheder for at udvikle sig for begge biblioteker og forbedre udbud og service til gavn for brugerne. At det så ikke rummer helt de økonomiske muligheder, som vi oprindeligt troede, er mindre væsentligt, mener han. Den økonomiske gevinst ved en sammenlægning er blevet mindre, fordi taksterne og betingelserne for at låne bøger på biblioteker uden for kommunen, ikke er blevet så skrappe, som de hidtidige meldinger har tydet på. At forsøge at hamle op med de store biblioteker i Hobro og Aalborg og dermed mindske lånernes interesse for at tage derhen, rummer altså ikke så store besparelser, som man oprindeligt troede. Arden og Skørping har i fællesskab søgt statsligt tilskud til dette og andre samarbejdsområder og har fået bevilget 450.000 kr. Ifølge Leon Sebbelin er det ikke endeligt fastlagt, hvor meget af tilskuddet, der går til bibliotekssamarbejdet, og blandt andet derfor er det ikke afklaret, om samarbejdet også kommer til at omfatte en fælles kulturkoordinator, som begge parter har ønske om.