Lokalpolitik

Samarbejde kan redde egnsmuseet

Ved at gøre fælles sag med Hals kan Hadsund bevare et statsanerkendt egnsmuseum, men byrådet skal ændre kurs

HADSUND: Nogen mirakelkur for Hadsund Egnsmuseums betrængte situation repræsenterede ugens møde mellem museumsfolk, politikere og embedsmænd i Hadsund og Hals kommuner ikke, men et samarbejde tegner sig som en mulighed, og det kan blive redningen. Som tidligere beskrevet ligger egnsmuseets budget under den grænse, Kulturministeriet har fastsat for fortsat statsanerkendelse og deraf følgende statstilskud. Ryger statstilskuddet, følger amtets tilskud samme vej, og da byrådet i denne situation har valgt at beskære det kommunale tilskud med 200.000 kr. i det kommende år, så ligner det en forvandling fra det meget anerkendte museum til et "hjemstavnsmuseum med krumpibe og halm i træskoene", som borgmester Karl Christensen tidligere har formuleret det. Museumsinspektør Lise Andersen har hele tiden arbejdet for at bevare museet på dets nuværende niveau, og uden at hun ligefrem er ved at boble over af glæde, så siger hun dog, at "optimismen ikke er blevet mindre" efter mødet. - Jeg synes, det tegner fint. Repræsentanterne fra Hals kunne næsten ikke vente på at komme i gang, og da der er mange fællestræk i vores kulturhistorie, er der også meget, vi kan samarbejde om, siger Lise Andersen, som på den baggrund håber, at Sejlflod med tiden også kommer med, forudsat at samarbejdet altså bliver til noget. Et samarbejde vil i givet fald give Hals andel i Hadsunds statsanerkendelse. Gevinsten for Hadsund er, at man sammen med Hals kan opnå et økonomisk underlag, der kan fastholde den eftertragtede anerkendelse. - Vi når lige op på den rigtige side af minimumsgrænsen, vurderer Lise Andersen, som dog advarer imod at tro, at vejen dermed skulle være banet. - Det er ingen garanti, for hvis kulturarvsstyrelsen under Kulturministeriet skal godkende museet, så skal vi sandsynliggøre, at der sker en kvalitetsforøgelse, og det kan blive vanskeligt. To "dårlige" museer giver ikke nødvendigvis et godt, når de lægges sammen, pointerer hun. Vejen til redningen er i øvrigt brolagt med ganske mange forhindringer, men helt umuligt er det, hvis den planlagte besparelse på 200.000 kr. fastholdes. Borgmester Karl Christensen, der også var med til mødet, er meget forsigtig med at udstede løfter eller i det hele taget skabe forventninger. - Det må blive genstand for en politisk drøftelse, siger han. Som et resultat af mødet blev det besluttet, at Lise Andersen og hendes kollega i Hals, Henrik Gjøde Nielsen, i fællesskab udarbejder et stykke papir, der skal danne grundlag for en politisk principbeslutning. Uden at sige det direkte, lader borgmesteren forstå, at han umiddelbart er positivt indstillet. Han ser dog visse vanskeligheder, blandt andet spørgsmålet om byrdefordelingen i et eventuelt samarbejde. - Det tilskud, Hals betaler til museum pr. indbygger, er væsentligt højere end det, vi betaler. På den baggrund er det ikke givet, at byrådet vil gå videre, og det er ikke noget, jeg tager en 9-8 afstemning på, understreger han. Lise Andersen understreger, at politikerne, når beslutningen skal træffes - formentlig i november - står over for sidste udkald. - Det er meget vigtigt at forstå, at hvis vi mister statsanerkendelsen, får vi den aldrig igen. Hensigten med lovforslaget er klart at mindske antallet af små museer og koncentrere indsatsen om de større. Nogle vil mene, at det er fint nok, at vi bliver lagt ind under Aalborg Historiske Museum, og at samlingerne bliver flyttet, men politikerne skal være klar over, at det går ud over registreringen af den lokale kulturarv, siger hun. I Socialdemokraternes kommunale budgetforslag for 2003 opereres der da også med, at fusionen mellem de to nordjyske museer bliver en realitet - og at den længe ønskede statsanerkendelse med tilhørende statsstøttekroner bliver en realitet.