Samarbejde mellem bibliotekerne en realitet også i praksis

Hjørring og Løkken-Vrå Biblioteker er næsten et samlet hele

Lokalpolitik 9. september 2002 08:00

HJØRRING/LØKKEN-VRÅ: Nu kan man sidde i ro og mag hjemme i stuen i f.eks. Hjørring, og via internettet bestille en bog hjem, der måske er udlånt i Vrå. Eller man kan sidde i Løkken og studere nærmere, hvad man har lyst til at bestille hjem fra Hjørring. Samarbejdet mellem Hjørring og Løkken-Vrå Biblioteker var reelt set en realitet fra årsskiftet, idet sammenlægningen dér trådte i kraft, men først nu er alt mere eller mindre på skinner. Og meget symbolsk er det fælles bibliotekssamarbejde da også symbolisiret ved et nyt logo, der forestiller fyret ved Rubjerg Knude, der som bekendt er næsten lige midt mellem de to kommuner. Fremover vil det blive stadsbibliotekar i Hjørring, Carsten Winther, der vil tegne rollen udadtil som hovedleder af bibliotekssammenslutningen, mens bibliotekar Vibeke Holst vil stå som afdelingsleder for Vrå- og Løkken-afdelingen. Ny bibliotekslov Carsten Winther forklarer, at det hele er udsprunget af den nye bibliotekslov fra sommeren 2000, der bl.a. forlanger, at udlånsmaterialer skal være langt mere synlige på bibliotekerne her også via internettet, og netop derfor kan borgerne nu bestille hjemmefra via nettet. Og så skyldes det faktisk også, at udlånstallene før sammenlægningen viste, at der kom rigtig mange borgere fra både Løkken og Vrå for at låne i Hjørring, og så siger reglerne, at nabokommunerne skal udligne ved at betale til hinanden, hvis en given grænse overskrides. I denne forbindelse skulle Løkken-Vrå Kommune egentlig af med 120.000 kr. til Hjørring årligt, og da bibliotekerne der stod overfor at skulle have nyt edb-anlæg, blev sammenlægningen en realitet. Og i disse dage er det færdige edb-anlæg en realitet, idet borgerne i kommunerne kan trække på det samme system. Her kan man søge efter alverdens bøger, videoer og musikcder, man kan forudbestille, og også se om en bestemt bog skulle være reserveret af mange, så der er lang ventetid på den. Og som det vigtigste, kører bøgerne nu på tværs af kommunegrænserne. Bibliotekets varevogn, der nu har fået det nye logo udført af Løkken-arkitekten Jørgen Ussing, kører tre gange ugentligt mellem bibliotekerne, så bøgerne nærmest er fælleseje - selv om bibliotekerne dog alligevel mere eller mindre drives som selvstændige "virksomheder". Udligning - Løkken-Vrå betaler efter sammenlægningen 150.000 kr. årligt til Hjørring, og samtidig ligger der i aftalen, at Løkken-Vrå skal fordoble deres materielkonto til nye indkøb. Og så ligger der også en ydelse i form af arbejdskraft, idet Løkken-Vrå lønner en medarbejder i Hjørring otte timer ugentligt. Men vi er altså ikke ude på at dræne biblioteket i Vrå for arbejdspladser, dette er bare det mest hensigtsmæssige, siger Carsten Winther. - Vi har været nødt til at lave et fælles reglement, så f.eks. vores bødetakster er de samme, men der er dog stadig forskelligheder mellem bibliotekerne, der skal bevares. Eksempelvis er det vigtigt at påpege, at det enkelte bibliotek selv administrerer og bestemmer, hvad der skal købes af litteratur. Og så har hvert bibliotek sit selvstændige budget - selv om vi altså nu trækker på fælles edb-system og udveksler bøger, påpeger Carsten Winther. Det hele styres af et biblioteksråd, der blev oprettet ved sammenslutningen ved årsskiftet. Her sidder der to medlemmer fra hver kommune, hvor det i Hjøring er Ove Jacobsen og Niss Ribergaard fra fritids- og kulturudvalget og i Løkken-Vrå Kommune Jette Pedersen og Sven Bertelsen fra skole- og kulturudvalget. Rådet har det overordnede formål, at det er "oprettet til formål at drøfte biblioteksvirksomhed i de to kommuner". Den nye fælles hjemmeside kan man gå ind på på enten www.hjbib.dk eller www.loekkenvraa.dk.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...