Samarbejde mellem skoler godt i gang

Bestyrelser satte sig sammen få at udveksle ideer og finde fælles mål

PANDRUP:Onsdag aften blev grundstenen til et samarbejde mellem Pandrupo Kommunes seks skolebestyrelser lagt. Formand for værten Jetsmark Centralskole, Frank Østergaard, har svært ved at skjule sin begejstring efter det første møde. - Vi blev nødt til at lukke klokken 22, for ellers kunne vi have siddet og snakket til midnat, fortæller han. Alle seks skoler havde sendt repræsentanter, og der var så stor lyst til at udveksle erfaringer og finde ideer til fremtidigt samarbejde, at mange emner slet ikke nåede at blive debateret. Det står bestyrelsesmedlemmerne klart, at de ikke kan blive enige om al ting, men på det første møde koncentrerede de sig om de ting, de kunne enes om og få et samarbejde om. Frank Østergaard er klar over, at det første møde ikke kom ind på de ting, skolerne kan være uenige om, men slår fast, at den slags vil man også tage fat på. - Debatten om skolestrukturen kan vi slet ikke komme udenom, men den må vi så tage op på næste møde, siger Frank Østergaard. På mødet fandt flere af bestyrelserne frem til, at man har rodet med de samme problemer, og lidt kommunikation mellem skolerne kunne spare på ressourcerne. - Vi brugte meget tid på at gennemgå de ting, vi har arbejdet med, så vi kan lære af hinanden. Det ville være fjollet at opfinde den dybe tallerken om og om igen, siger han. Som et eksempel på at skolerne kunne nøjes med at betale for en enkelt dyb tallerken, fremhæver Frank Østergaard, at alle skolebestyrelser uafhængigt af hinanden har haft samme foredragsholder om samme emne. Skolebestyrelserne er allesammen meget optagede af den nye folkeskolelov, og på mødet var der bred enighed om at arrangere en temaaften, hvor bestyrelserne kan diskutere den. Når loven bliver diskuteret har blandt andre Jetsmark Centralskole konkrete forslag til ændringer. For eksempel valgene til skolebestyrelse, vil de gerne have ændret, så halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år, og man undgår at udskifte hele bestyrelsen. Samarbejdet skal dog ikke kun dreje sig om enkeltstående foredrag og tema-aftener. Efter mødet var der stor enighed om, at skolebestyrelserne vil stå meget stærkere i forhandlinger om skolestrukturen, hvis de kunne finde fælles fodslag på nogle områder.