Lokalpolitik

Samarbejde nødvendig for handelslivet

Skagen Handelsstandsforening vil holde øje med arbejdet i Frederikshavn Kommune

SKAGEN:Skagen Handelsstandsforening agter at holde øje med det nye bystyre. Det nye byråd skal respektere Skagens værdisæt for Sundhed, Miljø, Æstetik, Kvalitet og Etik - kaldet SMÆK-E. - Vi vil arbejde for en forskønnelse af Havnevej. Projektet er blevet udskudt flere gange, men nu må tiden være inde til at forbinde havn og by med en ansigtsløftning af Havnevej, sagde formanden Flemming Stig på Handelsstandsforeningens generalforsamling. - Den største udfordring er dog et kulturhus i Kappelborgskolen. - Når vi engagerer os så stærkt i dette projekt, skyldes det, at Kappelborgskolen og dens udenomsarealer er sidste chance for en reel byfornyelse i midtbyen. Det vil også have stor betydning for udviklingen af detailhandelen, sagde handelsstandsforeningens formand. Foreningen er ikke begejstret ved udsigten til nye discountforretninger ved Kattegatvej. Ifølge Flemming Stig har handelsstanden ikke formået at påvirke byrådet i den rigtige retning. Flemming Stig ser frem til et øget samarbejde på kryds og tværs, både med andre handelsstandsforeninger i kommunen og med byrådet. - Vi er med i Erhvervs- og Turismeudvalget, hvor borgmester Erik Sørensen er formand. Det er her, vi skal sikre os indflydelse på udviklingen, forklarede Flemming Stig. Erik Sørensen har givet udtryk for at han ønsker at handelsstandsforeningerne finder sammen i en form for samarbejde - for at sikre en nem og god kommunikation med kommunen. - Det er klart, at vi hver især vil styrke vores lokalområde, men vi har også store fælles interesser. Frederikshavn og Skagen har fundet sammen, men desværre ønsker Sæby ikke at være med i nogen aftaler om formelt samarbejde. - Det synes vi er trist, for fællesskabet sikrer, at vi alle vinder, konstaterede Flemming Stig. - Vi vil arbejde for en harmonisering af kommunale tilskud. Fra Skagen og Aalbæk vil vi bede om, at kommunen overtager julebelysningen som den har gjort i Frederikshavn, varslede Flemming Stig.