EMNER

Samarbejde om børn i Skærum og Ravnshøj

SKÆRUM:Frederikshavn Kommune har inviteret personale og forældrebestyrelserne i Skærum Børne- og Ungdomshus og Børnehuset Troldehøj i Ravnshøj til et møde torsdag den 24. januar. - Vi synes, det er vigtigt, at de to institutioner snakker sammen om et eventuelt samarbejde, som rækker ud i fremtiden, udtaler formanden for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen (SF). Baggrunden for mødet er, at der er for få børn i Skærum. - Pædagogisk er det vanskeligt at lave et forsvarligt arbejde med børnene i Skærum, mener udvalgsformanden. De seneste par år har man forhandlet og debatteret flere alternativer. Eksempelvis håbede mange Skærum-borgere, at en landbrugsbørnehave også kunne tiltrække børn fra byen. Senest har bestyrelsen for Skærum Børne- og Ungdomshus foreslået, at der oprettes otte vuggestuepladser i børnehuset. Børne-og kulturforvaltning skønner, at grundlaget for otte pladser er spinkelt. Med udgangen af 2008 er der kun fem børn i vuggestuealderen - medmindre flere flytter til Skærum. Driftsudgiften til otte vuggestuepladser svarer stort set til udgiften til otte dagplejepladser. toen