Samarbejde om håndvasken

Nye elevrådsmedlemmer tog enestående initiativ

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Med en speciel creme afsløres bakterier straks i ultraviolet lys. foto: kim dahl hansen

FREDERIKSHAVN:På et elevrådskursus på Ørnevejens Skole blev der snakket om toiletforhold og hygiejne. En udløber af den drøftelse blandt eleverne blev et kursus i håndhygiejne, ledet af tandklinikassistent-studerende fra Ålborg Tekniske Skole. Der var plads til både teori om virus og bakterier, til opførelsen af et eventyr og til praktiske øvelser i båndvask. - Vi synes, det er lidt pudsigt, at de nye i elevrådet lige præcist fandt interesse for et emne som hygiejne. Men det er jo vigtigt, så derfor er vi glade for, at vi fik etableret kontakt til teknisk skole i Ålborg, forklarer lærer Birthe Christensen. Hun fortæller, at elevernes kritik af, at nogen af låsene på toiletdørene ikke var i orden, var berettiget. Det problem har pedellen løst. De kommende klinikassistenter var også glade for den usædvanlige opgave at underholde, fortælle om og forklare kunsten at væske hænder. Nogen af dem ender med at få praktikplads eller arbejde i børnetandplejen, og via samarbejdet med Ørnevejen Skole har de fået mere viden om, hvordan man henvender sig til børn. For som en af de studerende bemærkede: - Det er jo ikke som at snakke til sin lillebror og skælde ham ud, fordi han sjusker med at vaske hænder. - Det har været vigtigt, at de studerende lærer at formidle til børn i stedet for til hinanden, bemærker lærer på uddannelsen, Charlotte Heine Safadi. Alle eleverne i 5. og 6. klasserne på Ørnevejens Skole fik nøjagtige anvisninger på korrekt håndvask. Faktisk lever deres initiativ på fornem vis op til et af punkterne i den kvalitetsrapport for folkeskolen, som byrådet netop har vedtaget. Under overskriften ¿Elevforsømmelse¿ siger byrådet: ¿Der bør udarbejdes handlingsplan for, hvordan skoler med et højt antal fraværsdage kan arbejde med at nedbringe gennemsnitstallet for elevfravær.¿ Frederikshavn Byråd kan måske bruge ideen fra de nye elevrådsmedlemmer på Ørnevejens Skole.