Dronninglund

Samarbejde om hal-projekter

Der bør samarbejde om en idrætshal og en kulturhal

BRØNDERSLEV:- Der bliver kun plads til ét projekt mange år frem i tiden. På generalforsamlingen i Brønderslev Idrætsforening fremhævede formanden, direktør Søren Krog Jensen, et projekt, der er en kombination af f.eks. en idrætshal og en kulturhal. - Jeg tror, at det vil være det projekt, der vil have størst mulighed for at blive virkelighed inden for en overskuelig årrække, sagde Søren Krog Jensen. Han henviste til de tre projekter, der er på bordet. - Der er en idrætshal, som er et ønske fra Idrætssamvirket Brønderslev og Brønderslev Hallen. Desuden er der en kulturhal, som er et ønske fra Nordjyllands Idrætshøjskole, og endelig er der et svømmehals-projekt, som er et ønske fra svømmeklubben. - Brønderslev Kommune arbejder i øjeblikket med en såkaldt masterplan, der skal afdække muligheder og ønsker fra både foreninger, såvel som andre interesserede, oplyste Søren Krog Jensen. - Vi kan kun håbe, at der snart kommer mere skred i hele forløbet, for der skal ikke herske tvivl om, at vi i allerhøjeste grad mangler plads til de mange idrætsudøvere, der findes i Brønderslev Kommune. Søren Krog Jensen sagde, at Han stadig er af den overbevisning, at idrætten har gode vilkår o Brønderslev Kommune. - Kommunen er som regel positiv og lydhør i dialog med idrætten. Jeg tror også, at dette vil fortsætte, når vi bliver til den nye storkommune Brønderslev-Dronninglund. - Idrætssamvirket Brønderslev med Aase Jensen som en engageret formand gør et stort stykke arbejde til gavn for de enkelte foreninger i Brønderslev Kommune, sagde han.