Trafikforhold

Samarbejde om p-vagter i fare

Rigspolitiet vurderer, at nordjysk samarbejde er ulovligt

NORDJYLLAND:Parkeringsvagter, der er ansat i Aalborg Kommune, må ikke udstede parkeringsbøder til bilister i Brønderslev. Det er den konklusion, som Rigspolitichefen er nået til, efter at have vurderet det samarbejde i Parkeringskontrol Nord, som Aalborg og ni andre nordjyske kommuner etablerede i 1999. Allerede sidste sommer bad Aalborg Kommune justitsministeriet vurdere, om samarbejdet er lovligt. Men på trods af, at kommunen flere gange har rykket for et svar, er der ikke kommet nogen afgørelse fra ministeriet, der har sendt en del af ansvaret videre til indenrigsministeriet. Aalborgs borgmester Henning G. Jensen (S) forstår ikke, hvorfor ministerierne ikke kan finde ud af at svare Aalborg Kommune i sagen. Han mener, at ministerierne må tale sammen og finde ud af, hvad der er op og ned i sagen. - Hvis man ikke kan løse opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde, må loven laves om, sværere er det ikke, siger Henning G. Jensen. Flere nordjyske folketingsmedlemmer har nu bedt om, at sagen kan få en afgørelse. Efter Per Clausen (EL) i begyndelsen af maj stillede spørgsmål til justitsministeren, blev det gjort klart, at det ikke er lovligt for én kommunes parkeringsvagter at uddele parkeringsafgifter i en anden kommune. Og det er netop tilfældet i Parkeringskontrol Nord, hvor parkeringsvagterne er ansat af Aalborg Kommune, men kontrollerer p-skiver i de ni andre nordjyske byer i samarbejdet. Men nu vil Birgit Josefsen (V) have ministeren til at finde ud af, om samarbejdet kan fortsætte i den nuværende form, eller om en anden konstruktion kan gøre det muligt at fortsætte samarbejdet. - Det er vanskeligt for de mindre kommuner at løfte opgaven både administrativt og praktisk. Derfor er det fuldstændig tåbeligt, hvis de ikke kan få lov til at samarbejde på det her område, siger Birgit Josefsen. Hun bakkes op af Henning G. Jensen, der understreger, at samarbejdet kom i stand efter opfordring fra den daværende trafikminister, socialdemokraten Sonja Mikkelsen - Trafikministeren skrev selv til os og sagde, at vi skulle gøre det, siger Henning G. Jensen. Andre steder i landet fungerer lignende samarbejder, men kernen er, om de p-vagter, der deler parkeringsafgifter ud, er ansat i den kommune, hvor bilen er parkeret ulovligt. Hvordan Parkeringskontrol Nord kan konstrueres, så de parkeringsafgifter, som vagterne uddeler er lovlige, må der findes en løsning på, mener Birgit Josefsen. - Alle har jo været godt tilpas med den her konstruktion, siger venstrepolitikeren.