Samarbejde om tilsyn

Brønderslev går sammen med Hjørring og Frederikshavn kommuner om tilsyn

i brønderslev er der styr på tingene forsikrer Jens Arne Hedegaard. Arkivfoto

i brønderslev er der styr på tingene forsikrer Jens Arne Hedegaard. Arkivfoto

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:– Den seneste sag omkring anbringelser fra Århus Kommune, kan ikke ske i Brønderslev. Det kunne formand for børne- og ungdomsudvalget i Brønderslev Kommune, Jens Arne Hedegaard (V), slå fast på byrådets møde. Brønderslev Byråd har godkendt en samarbejdsaftale vedrørende godkendelse af tilsyn inden for børne- og vokseområdet. Samarbejdsaftalen er indgået mellem Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev kommuner. Aftalen indebærer f.eks., at der føres tilsyn fem gange årligt med opholdssteder for børn og unge. Kommunale dag- og døgntilbud omfatter alene det socialfaglige tilsyn. Det økonomiske/organisatoriske tilsyn ligger i den enkelte kommune. Der føres tilsyn to gange årligt. På kost- og efterskoler føres der tilsyn én gang årligt. Der kan iværksættes skærpet tilsyn på såvel kommunale som private tilbud. Skærpet tilsyn iværksættes, når tilsynet er blevet opmærksom på kritiske forhold i et tilbud. For Brønderslev Kommunes vedkommende omfatter aftalen for tiden 92 tilsynsbesøg om året – fordelt med 46 inden for børn- og ungeområdet og 46 inden for det sociale område. Udgiften hertil er beregnet til 913.000 kr. fordelt med halvdelen til hvert udvalg. Det er planen, at aftalen skal træde i kraft 1. juli i år. Der ventes vedtaget et lovforslag, der pålægger kommunerne at fastsætte en takst for deres udførelse af det generelle driftsorienterede tilsyn efter serviceloven. Ole Jespersgaard (S), der er formand for socialudvalget, sagde, at det er godt, at tilsynet er på plads. – Det er vigtigt, at vi holder øje med lønningerne. Ole Jespersgaard oplyste, at han har ønsket at få oplyst navne på ansatte og deres uddannelse. Jens Arne Hedegaard sagde, at der er styr på den slags.