Lokalpolitik

Samarbejde på to fronter REGIONER: I princippet er de adskilte

AALBORG:At Aarhus Universitet årligt uddanner op imod 80 læger på Aalborg Sygehus udgør det ene af to centrale spor i samarbejdet mellem regionerne Nordjylland og Midtjylland på sundhedsområdet. Det andet spor handler om de højt specialiserede funktioner på sygehusene. I princippet har de to spor ikke noget med hinanden at gøre, forklarer planlægningschef Mikkel Grimmeshave, Region Nordjylland. Samarbejdet om at uddanne læger bygger på en aftale mellem de to regioner (oprindeligt Århus og Nordjyllands amter) og Aarhus Universitet. Siden 2003 har sygehuset i Aalborg også haft status som universitetshospital, og samvirket omfatter klinisk undervisning, forskning og professorater. Når det gælder de højt specialiserede funktioner bygger samarbejdet på en aftale mellem de to regioner: - Den siger, at vi arbejder sammen på de områder, hvor begge regioner ser det som en styrke. Aftalen bygger blandt andet på den forhistorie, vi har gennem samarbejdet med universitetet, forklarer Mikkel Grimmeshave. De to regioner har søgt en lang række af de såkaldt højt specialiserede funktioner hos Sundhedsstyrelsen. Hidtil har styrelsen været rådgivende, når regioner og sygehuse ville etablere den slags funktioner, men en ny sundhedslov betyder, at styrelsen nu direkte skal godkende funktionerne. Hele området er delt op i mere end 30 specialer, der igen er underopdelt i samlet set næsten 700 funktioner. Svaret fra Sundhedsstyrelsen forventes i slutningen af februar. I fremtiden skal regionerne genansøge hvert tredje år.

Forsiden