Turisme

Samarbejde skal hente konferencer til byen

Aal­borg Uni­ver­si­tet har man­ge dyg­ti­ge for­ske­re, som nu skal være med til at træk­ke kon­fe­ren­cer til byen.ar­kiv­fo­to: claus søndberg

Aal­borg Uni­ver­si­tet har man­ge dyg­ti­ge for­ske­re, som nu skal være med til at træk­ke kon­fe­ren­cer til byen.ar­kiv­fo­to: claus søndberg

AALBORG:Et nyt samarbejde mellem Aalborg Universitet og VisitAalborg ventes at blive til fordel ikke bare for de to involverede parter, men for hele landsdelen. Hensigten med samarbejdet er at bringe flere videnskabelige konferencer til Aalborg, og, hvis det lykkes, vil det ikke bare styrke erhvervsliv og turisme i byen og resten af Nordjylland, men også universitetets internationale forskningsprofil. For at markere det nye samarbejde holdes der i morgen aften, onsdag, en værtsskabskonference på Toldkammeret i Aalborg. Der er tilmeldt omkring 75 deltagere til arrangementet, hvor målet er at inspirere og motivere deltagerne til at arbejde for sagen. Faktisk har universitetet og VisitAalborg samarbejdet om konferencer i mange år. - Men nu er samarbejdet blevet formaliseret og styrket, så kongresser og konferencer for alvor er kommet på universitetets dagsorden. Blandt andet har man identificeret de professorer og lektorer, som er interessante i en konferencesammenhæng. Set fra VisitAalborgs side har universitetet med sine mange forskere og forskningsprojekter af højt internationalt format den faglige baggrund for at stå som vært for videnskabelige konferencer: - Vi har til gengæld stor erfaring i, hvordan man rent praktisk afvikler sådanne konferencer, og hvordan man får dem til byen, siger direktør Helge Søgaard fra VisitAalborg. Aalborgs fortrin Han tilføjer, at man på mødet i morgen vil informere deltagerne om Aalborgs mange muligheder som værtsby: - Desuden vil vi fortælle om den praktiske hjælp, som vi sammen med kommunen og byens turist- og erhvervsliv i øvrigt kan tilbyde de professorer og lektorer, der ønsker at påtage sig et værtskab, siger Helge Søgaard. Som opfølgning på arrangementet vil VisitAalborg tage kontakt til de cirka 350 professorer og lektorer fra universitetet, der er identificeret som relevante med henblik på at skabe mere erhvervsturisme.