Samarbejde skal styrke det rummelige arbejdsmarked

Syge medarbejdere er alles ansvar

PANDRUP:En styrket dialog mellem virksomhederne og Pandrup Kommune er vejen frem, hvis der skal skabes et mere rummeligt arbejdsmarked. Det var der enighed om, da Pandrup Kommune holdt virksomhedskonference på Flextronics onsdag aften. Virksomhedsledere, jobkonsulenter, embedsmænd og politikere havde sat hinanden stævne for at drøfte, hvordan virksomhederne kan gøre plads til flere medarbejdere, der har brug for et arbejde på særlige vilkår. Flere gange i løbet af konferencen blev det nævnt fra oplægsholdere, at sygdom er alles ansvar. Det betyder med andre ord, at virksomhederne også har et socialt ansvar for at styrke rummeligheden på arbejdspladserne. Formanden for Koordinationsudvalget i Jammerbugtkommunerne, socialudvalgsformand Frits Pedersen (S), slog i sin velkomst fast, at der er gode forudsætningerne i Pandrup Kommune for at give plads til de borgere, der ikke længere kan følge med i det normale arbejdstempo eller ikke kan passe et arbejde på fuld tid. Hen henviste til, at kommunen er det område i amtet, hvor der sidste år blev skabt flest nye arbejdspladser, og det er et godt udgangspunkt, mente Frits Pedersen. Hovedvægten i oplægsholdernes indlæg var samarbejdet mellem kommune og virksomhed. Mange virksomhedsledere har en fornemmelse af, at det er meget besværligt at lave en aftale med kommunen om at få en person i eksempelvis fleksjob eller et skånejob. Men blandt andre vicesocialchef Torben Birkeholm slog fast, at der gøres en stor indsats i kommunen for at sikre, at virksomhederne kun skal henvende sig ét sted, når de laver en aftele med kommunen. - Det er træls for os, hvis I synes, det er meget bureaukratisk at samarbejde med kommunen. Vi vil meget gerne være fleksible, sagde Torben Birkeholm, der glædede sig til, at det bliver mere enkelt for virksomheder og kommunen at finde rundt i de ordninger, der eksisterer, for det kan være uoverskueligt nu, erkendte han. Frits Pedersen tilføjede, at kommunen vil gøre det så let som muligt for virksomhederne, og at mulighederne for at forenkle papirarbejdet skal undersøges. Kommunal service Torben Birkeholm orienterede om de tilbud, som kommunen kan give virksomhederne, blandt andet rådgivning om de ordninger, der eksisterer og service ude på virksomhederne. Han påpegede, at virksomhederne og kommunen har en fælles interesse i at styrke det rummelige arbejdsmarked. Sygefravær giver virksomhederne et afbræk i produktionen, og de kan få besvær med at finde egnede afløsere. Derudover var vicesocialchefen sikker på, at der bliver mangel på arbejdskraft, hvilket også er et argument for at fastholde medarbejdere med skavanker. Torben Birkeholm opfordrede virksomhederne til at udarbejde en aktiv fraværspolitik. Det er vigtigt jævnligt at holde kontakt til syge medarbejdere under deres fravær, og ved langvarig sygdom er det en god ide at lave rundbordssamtaler, hvor der for eksempel kan være repræsentanter fra fagforeningen, kommunen og ledelsen tilstede, forklarede han. - Borgerne oplever somme tider, at de får forskellige beskeder, når de henvender sig om deres sygdom. Det kan man forhindre ved at sætte sig ned og snakke om tingene, sagde Torben Birkeholm, som mente, at det også kunne det være hensigtsmæssigt at studere de sociale kapitler i overenskomsterne nærmere. Godt samarbejde Personalekonsulent Anja Larsen, Flextronics, redegjorde for det store arbejde, som virksomheden har gjort for at hjælpe syge medarbejdere. Blandt andet har Flextronics etableret en decideret afdeling, hvor medarbejdere med nedsat arbejdsevne kan arbejde midlertidigt, hvis de ikke kan følge med i det normale tempo efter en periode med sygdom. I 2001 indgik virksomheden en partnerskabsaftale med Koordinationsudvalget i Jammerbugtkommunerne, og Anja Larsen understregede, at samarbejdet med kommunerne fungerede meget tilfredsstillende. - Vi har en fast kontaktperson i kommunerne, sagsbehandlerne besøger virksomhederne og der er en gensidig koordinering og opfølgning. Når vi ringer til kommunen, skal vi ikke forklare tingene fra bunden, men kommer til at snakke med den samme person hver gang. Det er faktisk meget lidt besværligt, sagde Anja Larsen.