Lokalpolitik

Samarbejde skal være meget bedre

Strukturreformen giver nye grænser, udfordringer og opgaver i kommunen og regionen.

Der skal samarbejdes på nye områder, og udfordringen ligger i at bruge de nye vilkår til gavn for borgerne og velfærden i vores samfund. Det er udfordring, som kræver, at der fra både by- og regionsråd samarbejdes langt mere end i dag. I sig selv en udfordring men også en pligt for politikerne. Kommunen skal bidrage til finansieringen af sundhedsvæsenet og overtage nogle af opgaverne i forhold til genoptræning og forebyggelse. Tæt samarbejde mellem sygehus og kommunal hjemmepleje er derfor nødvendigt, så f.eks. overgangen mellem regionens sundhedstilbud og kommunale tilbud bliver nem og hurtig. Faggrænser, pengekasser og kompetenceområder må ikke hindre rådgivning eller efterbehandling i at være effektiv og velfungerende til gavn for den enkelte og dennes omgivelser. Borgerne skal ikke opleve, at de lades i stikken f.eks. ved overgang mellem sygehusbehandling og kommunale tilbud fordi der tænkes i systemer frem for i mennesker. Forebyggelse er bedre end helbredelse - og billigere for samfundet - derfor skal kommunen såvel som sygehusene give flere forebyggende tilbud f.eks. rygestop-kurser, kostvejledning samt hjælpe til at sætte motion og velvære i fokus.Vi vil arbejde for at sundhedspolitik ikke blot er noget der tales om, men at der er aktiv handling bag. Og hvis vi bliver valgt til hhv. byråd og regionsråd vil vi arbejde aktivt for, at der er et smidigt og godt samarbejde mellem region og kommune til gavn for nordjyderne.