Lokalpolitik

Samarbejdet går fint

Der var lagt op til en kæmpeopgave, da Nordjyllands Amt med kommunalreformen blev nedlagt, og en række opgaver på handicapområdet blev lagt fra amtet over til kommunerne.

Susanne Hesner og Bodil Bjerring Jacobsen samarbejder om boliger til udviklingshæmmede. Foto: Henrik Louis

Susanne Hesner og Bodil Bjerring Jacobsen samarbejder om boliger til udviklingshæmmede. Foto: Henrik Louis

Samtidigt skulle fire nye kommuner til at arbejde sammen omkring boliger og aktiviteter for udviklingshæmmede. - Mange var nervøse for, om den nye kommune kunne klare opgaven, men det har vist sig, at det hele faktisk er blevet bedre, end det var, siger Susanne Hesner, som blev kvinden, der skulle få alle ender til at hænge sammen. Hun er fortsat områdeleder for botilbudsområdet i Hjørring Kommune. Kommunen fik efter kommunalreformen i alt 13 forskellige arbejdspladser. Der er omkring 150 medarbejdere, hvoraf et halvt hundrede af dem sammen med afdelingsleder Bodil Bjerring Jacobsen kom fra det nedlagte amt. Sammen med Bodil Bjerring Jacobsen kom i øvrigt også en stor plan for, hvordan fire gamle bofællesskaber skulle blive til 30 helt nye, moderne boliger til udviklingshæmmede. - Man var før kommunalreformen nervøse for, om ekspertisen i amtet ville forsvinde. Men det synes jeg bestemt ikke den er, siger Susanne Hesner. - Nej, siger Bodil Bjerring Jacobsen og fortsætter: - Sagsgangen er blevet meget lettere, fordi vi ikke har et mellemled. Vi har ikke fået flere pladser, men vi kan hurtigere finde en løsning. Folk i kommunerne kunne nogle ting, og vi fra amtet noget andet. Nu er alle blevet dygtigere, synes jeg. - Tidligere havde Hjørring Kommune klienter fra de bedste, der kun skulle have et par timers hjælp til dem, der fik døgndækket tilbud. Fra amtet fik vi så de allersvageste - for eksempel multihandicappede, så i dag kan Hjørring Kommune klare hele spektret uden, at vi skal ud og søge. Vi kan løse ethvert problem med dags varsel, siger Susanne Hesner. Bodil Bjerring Jacobsen glæder sig også over, at hun nu har flere kolleger at sparre med. - I dag er vi fire afdelingsledere, så der er altid en man kan ringe til.