Samarbejdsbrud eller???

SAMARBEJDE:I læserbrev 18. april 2005 i NORDJYSKE Stiftstidende, kommer Nordjysk Jazz med nogle betragtninger om årsagen til ophør af samarbejde mellem NIH Kultur & Musik og Nordjysk Jazz. I den forbindelse vil vi fra NIH Kultur & Musiks side gerne udtrykke følgende: NIH Kultur & Musik arbejder primært på at sikre et bredt kulturelt tilbud til området. Det er vores mål at sikre en fornuftig økonomi i foreningen, således at der en gang imellem kan satses lidt ekstra midler på f.eks. større koncertnavne. Vi har haft et godt samarbejde med Nordjysk Jazz, men dette kunne ikke fortsætte, idet de enkelte arrangementer kostede vores forening for mange penge på grund af omkostninger ved afholdelse af arrangementerne og et relativt lille antal publikummer. Vi er en medlemsforening uden økonomiske tilskud fra nogen side, og kan ikke forsvare overfor vores medlemmer, at afvikle arrangementer, der giver store økonomiske underskud. Vi var derfor nødt til at afbryde samarbejdet med Nordjysk Jazz. Vi skal da beklage, hvis Nordjysk Jazz har fået en anden opfattelse, hvilket ikke har været tilsigtet, og bestemt heller ikke fremgået af den afholdte generalforsamling, hvor der blev redegjort for de samlede overvejelser i relation til samarbejdet med Nordjysk Jazz.