Samfundet i opløsning

Er det danske samfund i opløsning? Svaret er ikke simpelt, men meget tyder desværre på det. Samfundet er ikke bygget til det fundamentale i mennesket.

Hvorfor har psykologer, stressforskere, psykiatere, psykoterapeuter, advokater og socialrådgivere så rasende travlt - lige så travlt som resten af de enkelte andre mennesker? Det er tiden, det er tidsånden, der gør det, siger ”man”, hvem så ”man” er. Vi har så rasende travlt med forandring. Mange gange udelukkende for forandringens egen skyld, og det er farligt! Vi kan som mennesker ikke løbe fra vores biologiske fortid - og da slet ikke med det turbo, der er sat på udviklingen - politikernes trang til at markere sig og hele tiden skabe nye rammer. Vi kan godt som mennesker tilpasse os nye tider, ellers var vi forlængst uddøde. Dette er ikke skrevet af en sur og frustreret gammel mand, men af en mand, der forsigtigt løfter en pegefinger og forsøger at sætte fingeren på ”stand by”- knappen. Det er skrevet af et menneske, der en gang imellem nøgtert sætter sig ned og bare er til. Det gør vore medskabninger blandt dyrene - her i blandt dyr, der har en langt, langt længere biologisk tidshorisont end os. De gør det - for at beholde værdigheden. Det gør vi ikke... Vi har for tiden et folketing, hvis enkelte mennesker kun sidder i tinget, i de parlamentariske forsamlinger i uendelig kort tid, og som hver især skal nå at sætte deres fingeraftryk med test på test af alt muligt, forfølgelse af syge, forfølgelse af mennesker - læg mærke til, at jeg ikke bruger ordet individ - det er ikke tilfældigt. Hvor er vi henne, når gennemgribende forandringer med store konsekvenser for den enkelte skal hastes igennem folketinget og de alt for tro lakajer i de nye storkommuner, hvis virke, vi kun har set den aller aller yderste flig af endnu. Vort biologiske ur har et helt andet tempo, end det entilfældigt minister - eller et tilfældigt sammenrend af nogenlunde ens tænkende mennesker absolut skal have igennem i de splisekunder, de set i historien lys har til rådighed. Ja - men vi har jo selv sammensat vore styrende organer. Nej, det har vi ikke! Det har de meget få mennesker, der er møder til mere eller animinere opstillingsmøder, hvor det hele igen er bestemt af nogle individer med talegaverne i orden og de rette forbindelser. Det folkelige debat kommer ikke frem! Jeg har selv oplevet det mange gange. Det er ud af denne midte, opstillingslisterne skrives. Det er de eneste, vi har at stemme på. Endnu værre er det gået i det de seneste årtier, hvor medierne har fået den store mangt, som de har i dag. Jounalist i dag - minister i morgen... Hvor bliver mennesket af i denne malstrøm? Hvor er f.eks. Undervisningsmnister Bertel Haarders fortid i højskolebevægelesen blevet af - hvor er ånden blevet af? 10. klasser skulle afskaffes på efterskolerne, de skoler, der netop gør et enestående stykke arbejde for vore unge. Stod det til Venstre (Danmarks Liberale Parti), var disse klasser blevet nedlagt! Det blev de så heldigvis ikke takket være mere besindige medlemmer af Tinget. Der skal være tid til fordybelse i verden, der skal være tid til at se sig omkring om drømme. Tanker er skabt af drømme. Nu skal højskolerne, der jo som bekendt er en unik dansk opfindelse trækkes med nogle kummerlige betingelser. Rødding Højskole - verdens ældste er lige blevet reddet på målstregen ved privat indgriben - kan vi være det bekent? Det er jo ikke pengene, vi mangler, som vor finansminister så stolt poienterer det - nej det er ideologien, det er drømmene, det ”frikvarterene”. Når vore medarbejdere kommer hjem fra kurser - ja, jeg har jo selv oplevet det - er det ikke udelukkende det faglige, de husker. Nej, det er mange uddybende samtaler kursisterne imellem uden for klasselokalerne, de husker. Naturligvis! For det er der, det egentlig sker. Hvorfor skal alle, der ikke lige passer ind i skemaerne, kanøfles og sættes uden for, forhånes, ses ned på og straffes. Vor beskæftigelsesminister, der jo først for nylig er blevet medlem af Folketinget, strør om sig med forordninger, love og bekedendtgørelser, der udelukkende har til formål at straffe de mennesker, der ikke lige kan følge den lige vej af den ene eller den anden grund. Her skal alle straffes, der ikke partout følger ideolgens tankegang. De ny kommuner bliver så store og uoverskuelige, at ingen tør tage påtage sig et menneskeligt ansvar - alt forflygtiges og til sidt har man kun kolonnerne at holde sig til af frygt for at blive fyret. Skulle alt - uden undtagelse - gå efter love og bogstaver på en arbejdsplads som at apotek, kunne vi lige så godt give op - måske med katastrofale følger for det deten kelte menneske. Det gør vi ikke. Vi bliver nødt til at sno os mange gange hver dag. Det har jeg 21 års erfaring i... Men så snart det drejer sig om menneskelighed i det offentlige - ser det helt helt anderledes ud. Det har jeg også rigtig mange års erfaring i. Vi må besinde os og stoppe op - evt. gå en anden vej. Det bliver ikke let, men det er et politisk spørgsmål - og et politiks ansvar, hvis vi ikke skal brække vort samfund helt over. Og det er der vel ingen, der er interesseret i...... Det nytter ikke at bare at sætte flere kvinder ind, som nogen hævder. De skal jo kæmpe på mændenes præmisser - og det kommer der individer ud af, som tit og ofte er de værste. Det er jo set i mange sammenhænge, som ikke skal uddybes her.... !! Se bare på integrationsområdet. Derfor haster det med at sadle og komme en anden vej. Vi vil en anden vej!