Samleboks for 72 kæmpemøller

Bladt Industries tog afsked med 650 ton tung transformatorplatform

AALBORG:I går blev der fløjtet afgang for den 650 ton tunge transformatorplatform, der skal indgå i vindmølleparken Nysted Havmøllepark på Rødsand 10 kilometer ud fra kysten ved Gedster. Med få meter i minuttet sneglede platformen sig på to mangehjulede og dieseldrevne køretøjer de 100 meter fra produktionestedet og ombord på den pram, der skal sejle platformen til dens bestemmelsessted. Især de få meter fra kajkant og ud på prammen tog tid, idet prammens vægtfordeling løbende måtte udbalanceres via vandtanke i skroget, da fartøjet ellers ville tippe rundt. Men der var da også rigelig med tid til det hele. Først på lørdag vil den 18 meter høje konstruktion indlede selve sejladsen mod det endelige bestemmelsessted. - Turen derned vil vare et par døgn, og når planformen i løbet af yderligere et par dages arbejde er rigget til, vil den blive løftet op på det betonfundament, der står klar nede på Rødsand, siger projektleder Torben Hother Hansen, Bladt Industries. Løftet op på fundamentet vil blive klaret af den belgiske flydekran "Rambis" for hvem løftet ifølge projektlederen vil være et af de lette, idet kranen er i stand til at hæve det dobbelte af platformens vægt. Platformen er fuldt monteret fra Bladt Industries og underleverandøren Semco Maritimes side, og derfor mangler der - udover anbringelsen på fundamentet - kun sammenkoblingen med de 72 vindmøller, som udgør parken, og kablet, der skal føre strømmen ind på land. Opstillingen af møllerne vil blive indledt midt i maj. Vindmølleparken vil med 72 Bonusmøller på hver 2,2 megawatt blive verdens næststørste. Den drives af elselskabet E2, som er den sjællandske pendant til Elsam, der sidste år stillede verdens endnu største park op på Horns Rev ud for Esbjerg. Pæn indpakning Da transformatorplatformen kan ses fra land og ofte vil blive passeret af lystfartøjer, er den pakket ind i et pænt design bestående af blanke, rustfrie stålplader. - Normalt er offshore-installationer ren funktionalisme, hvor det æstetiske ikke spiller nogen rolle, siger Torben Hother Hansen og peger på to olieproduktionsplatforme, der om kort tid skal leveres til felter i Nordsøen for at understrege, hvad han mener. Anbragt på sit fundament vil platformens nederste dæk befinde sig ca. ni meter over vandoverfladen. Med den valgte placering af vindmølleparken giver denne højde rigelig sikkerhed mod bølgesprøjt op på vitale dele.