Velgørenhed

Samlede ind nytårsnat

} HJÆLP: Borgerforeningen og idrætsforeningen i Arentsminde lagde nytårsaften navn til en spontan indsamling til fordel for ofrene for jordskælvskatastrofen i Sydøstasien. Initiativet kom imidlertid fra automekanikermester Karl Aage Andersen, der om eftermiddagen nytårsaftensdag fik ideen til indsamlingen. Han tog resolut kontakt til borgerforeningen og idrætsforeningens formænd, der bakkede op om initiativet. Karl Aage Andersen klargjorde en malerbøtte, der blev forseglet, og fra midt på nytårsaften til langt ud på natten havde han bøtten med på en rundtur i byen. Han besøgte godt en halv snes hjem, hvor han alle steder blev vel modtaget. Desuden kontaktede han mennesker, han mødte på sin vej. Indsamlingsbøtten er afleveret til Knud Kjærgaard, formand for borgerforeningen. Bøtten vil i dag blive afleveret til Røde Kors direkte eller til en anden hjælpeorganisation igennem Brovst Sparekasse