Samler ind for at få forældreløse børn i skole

BINDSLEV:Mellemfolkeligt Samvirke samler ind til et projekt i Zimbabwe, der skal give forældreløse børn mulighed for at komme i skole. Fælles for de børn, som MS vil hjælpe med at betale skolepenge er, at deres far og mor er døde af aids. For snart tre uger siden var frivillige indsamlere i MS i Bindslev for at samle penge ind, og det lykkedes at få rede penge på torvemarkedet svarende til, at 16 børn kan komme i skole i et år. Det kan synes at være en dråbe i havet, idet en million børn må forsørge sig selv på grund af den store udbredelse af aids. Lørdag 12 august er MS tilbage med en bod på torvemarkedet for at samle en skærv penge ind, så lidt flere børn kan få et uddannelsesmæssigt grundlag for at klare sig selv. - Målet for vores arbejde er ”hjælp-til-selvhjælp”. Med økonomisk hjælp og rådgivning vil vi støtte verdens fattigste til selv at tage beslutninger og beskytte deres rettigheder. På den måde kan det blive muligt at få politisk indflydelse i det lokale samfund. Skolegang, uddannelse og kontanter er midler til at opnå dette, oplyser Marianne Bindslev fra Mellemfolkeligt Samvirke. Derfor er der på boden på torvemarkedet både mulighed for at få oplysning og information om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde med projekter blandt verdens fattigste og give penge i raslebøssen til projektet Aids Among Us i det afrikanske land Zimbabwe.