Samler nye kræfter bag maraton

Erfaring og nye kræfter skal føre Nationalpark Thy Marathon videre.

Alle kræfter skal samles for at afvikle Nationalpark Thy Marathon i 2012, siger Ejner Frøkjær, som nu vil forsøge at samle en ny organisation bag løbet.Arkivfoto: Diana Holm

Alle kræfter skal samles for at afvikle Nationalpark Thy Marathon i 2012, siger Ejner Frøkjær, som nu vil forsøge at samle en ny organisation bag løbet.Arkivfoto: Diana Holm

- Hidtil er der udført en kæmpestor opgave. Skal den føres videre, er der brug enten for meget stor power fra en enkelt eller nogle få - eller også skal der findes flere, som hver især kan bidrage med lidt mindre power. Ejner Frøkjær, formand for bestyrelsen for Nationalpark Thy, er klar til at tage initiativ til at sikre, at der opbygges en ny organisation under Nationalpark Thy Marathon, et arrangement, som gennem de seneste tre år har medvirket til at øge kendskabet til både nationalparken og til Thy. - Nationalpark Thy Marathon har hidtil fungeret som både en øjenåbner for folk, som ikke kender Thy og nationalparken ret godt, og det har i høj grad været med til at brande vores område. Over de seneste tre år har det sat Thy og nationalparken på landkortet, og i det lys er det synd, hvis det, der er bygget op, bliver tabt på gulvet, siger Ejner Frøkjær. Trods navnet "Nationalpark Thy Marathon" har nationalparken som sådan ikke været direkte involveret i planlægning og gennemførelse af løbet. - Vi har været med som en af flere med interesse i arrangementet, men vi har ikke hidtil haft, og har heller ikke nu, kræfter til at stå alene med planlægning og afvikling af løbet, siger Ejner Frøkjær. Efter det i weekenden blev kendt, at den hidtidige gruppe af nøglepersoner bag løbet af flere forskellige grunde ønsker at drosle ned, er Ejner Frøkjær klar til at arbejde for at sammensætte en ny gruppe - og afklare, hvordan der kan opbygges en ny organisation bag løbet. - Det handler blandt andet om at samle de interessenter, som hidtil har været med, blandt andet Thisted Kommune. Målet må være at lave en organisation, hvor vi både har "institutionelle" deltagere repræsenteret, blandt andet under planlægningen, sammen med repræsentanter for foreninger og frivillige, som kan bistå i den praktiske afvikling, siger Ejner Frøkjær og understreger, at det er vigtigt at kombinere den viden, der allerede er om arrangementet, med nye kræfter, der kan overtage nogle af de forskellige arbejdsopgaver. - Vi skal tage fat nu, for kommer vi i en situation, hvor der ikke bliver løb i 2012, er det svært at komme på banen igen.