Samler og fortæller

Henning Bender, forhenværende stadsarkivar, Kirsebærhaven 3, Nexø, fylder tirsdag 65 år.

Henning Bender bruger i dag det meste af sin tid på at skrive, og han har nok at skrive om.

Henning Bender bruger i dag det meste af sin tid på at skrive, og han har nok at skrive om.

Henning Bender er mag.art. i historie fra Københavns Universitet og har været leder af Aalborg Stadsarkiv fra oprettelsen i 1974. Han var den første historiker, der blev ansat på et lokalhistorisk arkiv. Han begyndte som ene mand på 60 kvm. i Bryggergården i Nørresundby, men det vældige behov for en historisk institution af denne karakter betød, at han i 1981 kunne overtage den tidligere hovedbiblioteksbygning ved Frue Kirke, og at der efterhånden blev flere ansat. I Aalborg voksede antallet af ansatte til 15, og da der overalt i Danmark opstod tilsvarende arkiver med fagligt uddannede ledere og ansatte, blev stadsarkivet i Aalborg en slags skole for arkivledere. Arkivets materiale tæller over 10 hyldekilometer samlinger og omkring syv mio. billeder. Hertil kommer det landsdækkende Danske Udvandrerarkiv med databaser og materiale over de mange danskere, der er udvandret ikke kun til USA, men også til Canada, New Zealand og Sydafrika. Han har udgivet en række bøger om primært lokalhistorie og udvandring, ligesom han siden slutningen af 1970"erne har fungeret som censor i historie på landets universiteter. Henning Bender bestrider tillige en række tillidsposter. Siden 1989 har han været sekretær for The Association of European Migration Institutions, siden 1990 formand for Dansk Udvandrerhistorisk Selskab og siden 1992 medlem af Statens Privatarkivudvalg. Ved ansættelsessamtalen i november 1973 blev det gjort klart for Henning Bender, at han fik to år til at vise arkivets eksistensberettigelse, og ellers kunne han godt købe en returbillet til København og blive der! I stedet gik der 35 år inden han på grund af alder gik på pension. Her valgte han så at løse billet til Bornholm hvor han nu i fred og ro i landets sydøstligste kan beskæftige mig med det han holder allermest af. At skrive. En bog og tre større artikler er det foreløbigt blevet til i år, kun afbrudt af universitets- og foreningsarbejde - samt børnebørn. De findes til gengæld også i tre verdensdele. Henning Bender er gift med fhv. stadsarkivar i Malmø, fil. lic. Birgit Bender (f. Arfwidsson). Han har tre voksne børn, Paul, Marie og Anders. Henning Bender var i perioden 2000-2008 medlem af Rotary, Aalborg Vestre, og sekretær fra 2006-2008. Siden 2008 har han været medlem af Rotary, Rønne, hvor han er præsident. Fødselsdagen fejres i Stockholm.