Lokalpolitik

Samler overskud til bedre kloakker

Råd til investeringer trods lavere kloakbidrag

NIBE:Selv om kloakbidraget bliver sat ned med 25 procent næste år, er der et overskud på 3,5 million kroner, som vil blive samlet op i tre år og dermed løbe op i ti millioner kroner. Det fremhæver borgmester Jens Østergaard Madsen i forbindelse med udvalgenes arbejde med næste års budget. I det nuværende forslag til spildevandsplan for Nibe kommune frem til år 2009 er der anslået investeringer på 44 millioner kroner, efter at et forslag om et såkaldt slammineraliseringsanlæg til fem millioner kroner er taget ud af planen. Der er imidlertid tale om en opgørelse i værste tilfælde, anfører borgmesteren. Først nærmere undersøgelser kan vise, hvor store de nødvendige investeringer bliver. I det nuværende forslag er der således afsat 45.000 kroner til udarbejdelse af en plan for deponering af slammet fra renseanlæg. I år er der afsat 460.000 kroner til investeringer i spildevandsanlæg. Planen for de kommende år har været ude i offentlig høring og blev af teknisk udvalg før sommeren indstillet til godkendelse i byrådet. Planen omfatter udbedring af kapacitetsproblemer i den såkaldte Tyvedalsledning i det centrale af Nibe by. Planen lægger videre op til en mere rationel drift af rensningen ved at nedlægge renseanlæggene i Barmer, Vår og Halkær. I stedet skal spildevandet samles til behandling på Nibe renseanlæg. Det dyreste er de gamle dele af kloaksystemet. Her lyder skønnet på 30 millioner kroner til renovering, men planen forudsætter, at disse investeringer først bliver foretaget efter egentlige undersøgelser af kloaksystemets tilstand, som nævnt af Jens Østergaard Madsen. Planen forudsætter videre udlæg af fire ny kloak-oplande, nemlig området syd for Kølby samt landsbyerne Djørup, Skørbæk og Grydsted, hvor det er meningen at kloakere 54 ejendomme i planperioden. Yderligere ligger 67 ejendomme sådan, at de skal have forbedret spildevandsrensningen med nedsivningsanlæg eller andre lavteknologiske anlæg. Endelig forudsætter planen, at ejerne af de enkelte ejendomme med private hustanke vil blive pålagt en obligatorisk tømningsordning.