Lokalpolitik

Samlet plan for område syd for Løkken

Bo Kristensen efterlyser en samlet plan - kommunalpolitikere er med på ideen

LØKKEN:Drop planerne for Bikuben-arealet i Løkken og tænk større. Planlæg for hele området syd for Løkken - og opdel herefter området i mindre arealer. På den måde får de lokale håndværkere og entreprenører mulighed for at gøre sig gældende. Sådan lød budskabet fra Bo Kristensen, der benyttede Løkken-Vrå Erhvervsråds generalforsamling til at fremlægge sine visioner for at udbygge Løkkens tilbud og muligheder. - Jeg har valgt at tage de store briller på og tænke anderledes. Alle snakker om Bikuben-arealet, men i stedet for at fokusere på de 33 hektarer, skulle man i stedet se samlet på de 300-400 tønderland i området. Hvad vil vi med området, spurgte han. - Det er forkert at sælge området i et hug. Det er ikke realistisk at tro, at en stor byggeentreprenør kommer og putter 100 mio. kroner i et projekt i området. Men jeg tror, at de lokale håndværkere og entreprenører kan være med til at løfte opgaven selv. Bo Kristensen opfordrede i den forbindelse til en tæt dialog med kommunalpolitikerne - han opfordrede til at nedsætte en gruppe bestående af politikere og interesserede parter, der i fællesskab kan strikke en samlet plan sammen for området. Rekreativt Bo Kristensen gjorde opmærksom på de rekeative værdier i området, og fremhævede blandt andet fredsskoven, den gamle banestrækning og det det faktum, at området ligger særdeles kystnært. - Opgaven til politikerne er at bestemme, hvad der skal være i området - og herefter kan det deles op i småmatrikler. Så vil mange små håndværkere kunne løfte projektet. Et kæmpeudbud af hele området betyder, at vi ikke kommer i gang - og man går og vogter på hinanden og spænder ben for hinanden. Viceborgmester Henning Jensen (S) var gæst på generalforsamlingen, og han oplyste, at kommunalbestyrelsen netop er indstillet på at se samlet på området. Han oplyste, at sagen har været drøftet på et lukket møde i kommunalbestyrelsen i forbindelse med afslutning af det seneste købstilbud på Bikuben-arealet. Og økonomiudvalget har ligeledes drøftet fremtidsplanerne. - Vi var i kommunalbestyrelsen enige om, at vi skal arbejde videre på at lave en samlet plan for hele området. Når først det er planlagt, kan der være plads til eksempelvis kur- og helse, til en campingplads, et golfhotel, store jordbrugsparceller - eller byggegrunde, der kan tiltrække rigmandsfamilier. Tanken om golfbane nummer to har også været fremme. Henning Jensen er positiv overfor at indkalde en ad hoc gruppe, som kan komme med gode input for området. - Og borgerne vil få mulighed for at give deres besyv med, når planen bliver fremlagt som diskussionsemne. Så jeg tror på, at man arbejder videre med planen i kommunen, tilføjer Henning Jensen. Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Have gav bolden op til debat om bopælspligt i Løkken. Han frygter, at byens hjerte bliver affolket, hvis husene købes op af borgere, der kun ønker at bebo husene en del af året. Men konklusionen på den debat blev, at man ikke kender problemets omfang tilstrækkeligt. - Der er i dag flere helårshusstande i det gamle Løkken vest for omfartsvejen, end der var for ti år siden. Det ville være forkert at trække noget ned over hovedet på folk. På sigt er man bedre tjent med frivillighed, sagde Arne Brix, formand for turistforeningen i Løkken.