Samlet protest fra skoler

Kommunens ti skolebestyrelser går direkte til byrådsmedlemmer

HJØRRING:Selv den fattigste har næsten altid mulighed for at bevare værdigheden, hvis bare viljen er til stede. Det er holdningen blandt skolebestyrelserne ved samtlige ti folkeskoler i Hjørring Kommune. De mener ikke, at det er værdigt at skære dybere på folkeskoleområdet, og derfor henvender de sig nu i et brev til samtlige byrådsmedlemmer forud for andenbehandlingen af budgettet i morgen aften. En bundskraber Her er der lagt op til besparelser på både skole, SFO- og daginstitutionsområdet, og skolebestyrelserne har på initiativ fra bestyrelsen ved Muldbjergskolen været samlet på Muldbjergskolen. - Når man begynder at forgribe sig på hele det basale fundament under vores lille samfund nemlig folkeskolen, ja så bliver det uværdigt. Var det så en folkeskole, der i forvejen var forfordelt med midler, så var det måske til at bære. Men når vi ligger på 22. pladsen fra bunden blandt landets 275 kommuner, så er der faktisk ikke meget at skære i. Ja rent faktisk vil den foreslåede yderligere besparelse medføre, at vi kommer ned på ca. en 11. plads fra bunden, anfører skolebestyrelserne. Flere i klasserne De beskriver, hvordan de mener, at det ved hjælp af kreativ tænkning og fantasi trods alt er lykkedes for skolerne at få en fornuftig undervisning ud af de færre og færre midler, der stilles til rådighed. ”Men nu holder den ikke længere. De varslede besparelser kan ikke undgå at påvirke standarden mærkbart i negativ retning i form af fyringer, højere klassekvotienter og nedskæring på specialundervisningsområdet”, skriver skolebestyrelserne. Alvorlig fejl - Vi føler os som tillidsfolk for skolernes forældrekreds forpligtiget til at gøre jer politikere opmærksom på, at I er ved at begå en alvorlig fejl, der nemt kan få langvarige og uoprettelige skadevirkninger. Derfor beder vi jer tænke jer om en ekstra gang, inden I medvirker til at forringe et ellers velfungerende skolevæsen, skriver bestyrelserne. For dem var optimismen eller ved at få lidt rodfæste måske især igennem de politiske mål, som Hjørring Kommune har formuleret for skoleområdet. Fornuftige mål - Det er fornuftige mål, der har til hensigt at styrke elevernes faglige og personlige sider, skabe rummelighed og synliggøre elevernes styrkesider og fremskridt. Helt i tråd med de landspolitiske tendenser og ønsker fra flertallet af forældrene, skriver bestyrelserne. De understreger, at de naturligvis vedkender sig, at medlemmerne af Hjørring Byråd har det overordnede ansvar for kommunens økonomi, men skolebestyrelserne føler sig nødsaget til at reagere. Blandt de skolebestyrelsesformænd, NORDJYSKE har været i kontakt med, er der også kritik af åbenheden omkring spareforslagene. Ingen information - Reelt har skolebestyrelserne kun haft NORDJYSKE Stiftstidende som informationskilde, for selv en aktiv opsøgning af information igennem biblioteket og kommunebutikken har først givet resultat dagen efter vedtagelsen i økonomiudvalget, siger formand for bestyrelsen ved Højene Skole, Bjarne Bang. På Bagterpskolen foreslåes SFO-ordningen for børn med DAMP nedlagt - to måneder efter den er oprettet. ”Hvem skal så tage sig af disse børn? Skal forældrene ”købes fri” fra arbejdsmarkedet, eller skal der etableres specielle støtteordninger indenfor den almindelige SFO”, spørger bl.a. Brigitte Koops fra bestyrelsen ved Bagterpskolen. Opbevaring i SFO? Hun har været med i skolebestyrelsesarbejde gennem flere år og forstår simpelthen ikke idéen. - Der er tale om børn, som har behov for ro omkring sig, og der er virkelig tale om et behov, siger Brigitte Koops. Også generelt på SFO-området er der lagt op til besparelser i Hjørring Kommune. - Mange børn tilbringer mere end en tredjedel af deres ”arbejdsdag” i SFO. Planer om anvendelsen af uudannet personale vidner desværre om, at politikerne er tilfredse med opbevaringspladser og ser stort på kvaliteten, siger Bjarne Bang. Det rigtige brand De ti bestyrelser skriver også i brevet, at ”det må betragtes som tæt ved naivt, hvis nogen for alvor tror, at et storstilet og dyrt branding projekt, vil være i stand til at tiltrække nye og frem for alt erhvervsaktive borgere til kommunen, når man ikke engang har råd til at opretholde standarden på noget så nødvendigt som undervisning af vores børn.” - Det rygtes hurtigt, ja betydeligt hurtigere end dyre glitrende foldere magter at gøre det, lyder det i brevet. Kvalitet i det basale - Fra skolerne ønsker vi at sende det budskab, at netop kvalitet i de basale tilbud er det absolut vigtigste brand vi kan benytte, og det sælger sig selv. Modsat kan manglende kvalitet på skole- og institutionsområdet ikke opvejes af selv den bedste og mest professionelle reklamekampagne. Det at flytte til en anden kommune er ikke en impulshandling - det kræver grundig research. Og her rettes fokus i høj grad på de mest basale værdier - herunder naturligvis forholdene i skoler samt dag- og fritidsinstitutioner, siger Bjarne Bang. Både hos bestyrelserne på Bagterpskolen, Bjergby-Mygdal Skole, Hjørring Ny. 10, Holmegårdskolen, Højene Skole, Lundergaardskolen, Muldbjergskolen, Skallerup Skole, Tårs Skole og Vrejlev-Hæstrup Skole håber man, at politikerne vil være lydhøre overfor henvendelsen.