EMNER

Samlet vision

Om kort tid offentliggør regeringen sit forslag til investeringsplan for transportområdet i Danmark. Her skal linierne for de næste mange års trafikinvesteringer lægges.

Det er derfor afgørende, at der trækkes visioner ind i arbejdet – visioner for, hvordan Danmark skal bindes sammen i fremtiden. I SF mener vi, at en fast forbindelse over Kattegat er en vision, der er værd at overveje i den sammenhæng. En sådan forbindelse vil mindske transporttiden fra hovedlandet til hovedstaden for alle, der er bosat nord for Fredericia. At skabe et samlet Danmark, hvor man kan komme fra Jylland til København på 1 time, vil give helt andre vilkår i hele regionen. Det vil sikre vækst i hele området, hvis transporttiden til hovedstaden for store deles vedkommende kan halveres – eller mere! En kortere transporttid vil gøre det langt mere attraktivt for virksomheder og medarbejdere at bosætte sig i Region Midtjylland, og den vil derfor også kunne være med til at stoppe den fraflytning, der sker fra udkantsområderne i dag. Det vil sikre en mere jævn udvikling og dermed et mindre skævt Danmark. Landet vil blive samlet i mere end en forstand. En fast forbindelse over Kattegat rummer altså mange muligheder. Men samtidig er der naturligvis også en række potentielle problemer forbundet med et så stort byggeprojekt. Byggeriet af så stor en bro kan f.eks. vise sig at have så store miljø- og naturmæssige konsekvenser, at det er uforsvarligt. Også projektets økonomi er en vigtig faktor at holde sig for øje. Derfor mener SF, at vi må have en grundig belysning af disse spørgsmål. Der foreligger på nuværende tidspunkt to rapporter om Kattegatforbindelsen – med modsatrettede konklusioner. Det er afgørende, at regeringen fremskaffer et pålideligt beslutningsgrundlag. Kattegatforbindelsen har et meget stort potentiale, men der er også meget store konsekvenser af et sådant projekt. Begge dele skal vurderes på nogle rimelige præmisser. Derfor skal transportministeriet sikre realistiske modeller for trafikfremskrivning og realistiske scenarier for prisen og betalingen af forbindelsen. Der ligger rigtig mange gode muligheder i en fast forbindelse over Kattegat, og derfor skal det ikke bare afvises på et usagligt grundlag, som ministeren hidtil har gjort. Kattegatforbindelsen fortjener en ordentlig behandling og ikke en borgerlig syltekrukke.