Samling præget af positiv ildhu

"Blikket på Kunsten"

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Mogens Nielsens malerier med rød, gul og blå maskine.

Der er tre sammenhængende udstillinger efter hinanden. Det er Aalborg Kunstpavillon, der arrangerer. Man har indbudt en række kunstnere fra Det Kunstneriske Råds (DKR) medlemmer til, hver at indsende op til fem værker. Der blev indsendt 170 i alt værker af 45 DKRs medlemmer. Man må sige, at det er en forsamling præget af positiv ildhu. DKR er - groft generaliseret - en sammenslutning af alle professionelle billedkunstnere i Nordjylland. De tre udstillinger er styret af hver sin kurator, der så drager omsorg for, at værkerne præsenterer sig efter kuratorens bedømmelse af, hvordan kunst bør opleves. Billedhugger og arkitekt Kurt Tegtmeier stod for den første ophængning, som sluttede 15. april. Troels Laursen, der er præst og kulturskribent, står for den anden udstilling, der slutter 6. maj. Den sidste udstilling kureres af performancekunstner Trine Rytter Andersen. Den anmeldes ikke her, da den først begynder 7. maj. I øvrigt har det samlede udstillingsforløb et fælles logo, der viser et par briller med tre glas, en trippelbrille. Symbolikken skulle være klar. Kurt Tegtmeiers udstilling var yderst velafbalanceret. Når man gik ind i et rum, oplevede man hele arealet som ét stort kunstværk, hvor former og farver står sammen i stor harmoni. Hvis blot et element flyttes lidt, vil det være en forringelse. Det vender vi tilbage til ved at vise konkrete eksempler. Troels Laursen er klart ikke modstander af harmoniske ophængninger, men han tilfører et parameter mere i sin ophængning. Han udvider begreber at se til noget emotionelt. Et genialt hjælpemiddel her er ophængning af små lyriske citater fra kendte danske forfattere. Et eksempel af Benny Andersen: At se - ved man for alvor hvad der er at se? Træer, fugle, ansigter på gaden, i sporvogne- er det at se? Alting stiller sig op. Det er bare at fotografere af. Men at se er at belure motivet når det ikke føler sig iagttaget (Fra Kamera med køkkenindgang) Mogens Nielsen har indsendt fire malerier af gamle, udtjente maskiner. De egner sig fortrinligt til at foretage en sammenligning mellem de to kuratorers intentioner. Tegtmeier havde anbragt et af disse maskinbilleder: "Gul Maskine", alene på en hvid væg. I baggrunden var en gobelin af Jenny Hansen. I forgrunden glasarbejder af Gøttrup og Madsen. Der var stor harmoni og balance i hele forløbet. Til sammenligning ses nu en ophængning foretaget af Troels Laursen. Her ses fire maskinbilleder af Mogens Nielsen. De er ophængt ensomt på en smal gang. Man sætter sig ned og kommer i stemning godt hjulpet af et uddrag af Johannes V. Jensens digt: På Memphis Station. "Da pruster vor store Ekspresmaskine, Gaar lidt frem og standser dybt sukkende Og staar færdig til Spring. Sporet er frit. Og vi rejser videre". Ved at være så tæt på de fire maskiner, hvis rustpletter man føler trang til at skrabe af, føler man næsten at man kan høre larmen fra maskinerne. Kombinationen af maskinbilledernes nærhed og stemningen ved det prustende lokomotiv, giver seancen en ny dimension. De to kuratorer har skabt mulighed for at bibringe publikum en mere nuanceret og en dybere oplevelse af kunst. Vi ser med glæde frem til at opleve Trine Rytter Andersens ophængning. Leif Bøgh kultur@nordjyske.dk Blikket på Kunsten Kunsthal Nord, Aalborg Første ophængning: Kurt Tegtmeier 26/3 til 15/4 Anden ophængning: Troels Laursen 16/4 til 6/5 Tredje ophængning: Trine Rytter Andersen 7/5 til 24/5.