Samlingssted for hele byens foreningsliv

Brønderslev Idrætsforening vil samle aktiviteterne ét sted

Kim Glad Andersen mener, det vil give en bedre udnyttelse af de frivillige ledere, hvis de tre afdelinger under Brønderslev Idrætsforening kommer under samme tag. Arkivfoto

Kim Glad Andersen mener, det vil give en bedre udnyttelse af de frivillige ledere, hvis de tre afdelinger under Brønderslev Idrætsforening kommer under samme tag. Arkivfoto

BRØNDERSLEV:- En ny idrætshal ved BI-Centeret i Brønderslev er tænkt som et samlingssted for hele byens foreningsliv - samt til nye foreninger og tiltag. Det siger Kim Glad Andersen fra arbejdsgruppen bag hallen ved BI-Centeret. Folkene fra Brønderslev Idrætsforening har været til møde med Idrætssamvirket Brønderslev, for at drøfte det ny halprojekt. Formand for Brønderslev Idrætsforening, Søren Krog Jensen, siger, at det på forhånd stod klart, at projektet bare skulle fejes af bordet. - For os blev der derfor et meget træls møde, siger Søren Krog Jensen. Han finder det underligt, at Idrætssamvirket Brønderslev indkaldte til møde, og så skød projektet ned. Men BI arbejder videre på fuld kraft for at realisere projektet. Søren Krog Jensen siger til NORDJYSKE Stiftstidende, at det ikke er korrekt, at BI er løbet fra en aftale, som Idrætssamvirket Brønderslev påstår. Søren Krog Jensen påpeger, at der siden 1975 har været snakket idrætshal ved BI-Centeret, og de aktuelle planer fik ekstra næring i sommeren 2007. 16,5 mio. Det projekt, der er fremlagt, koster 16,5 mio. kr. Ifølge Søren Krog Jensen er der skabt finansiering til projektet, hvis Brønderslev Kommune giver tilskud til haltimerne. Omkring de fem mio. kr., der er afsat til halprojekt i Brønderslev, mener Kim Glad Andersen, at det ikke er øremærket Brønderslev Hallen. - Hvis man ser på kommunens hjemmeside, er der afsat fem mio. kr. til en hal i Brønderslev by. Ideen er ikke en BI-hal, hvor fodboldafdelingen skal have tider til indendørs fodbold m.v. Det er Agdrup-hallen ¿ samlingsstedet for Brønderslevs børn og unge, der er vores vision, fortæller Kim Glad Andersen. Ingen kulturcenter - Det er ikke et kulturcenter med monumenter osv. Vi ønsker at bygge. Vi ønsker at skabe rammer for børnene og de unge ¿ at tilføre mere halkapacitet til idrætslige og sunde udfoldelser i Brønderslev ¿ under hensyntagen til Brønderslev Kommunes visioner beskrevet i en masterplan. BI ønsker at fremtidssikre investeringen ved at bygge en hal, hvor der er plads til 300-400 tilskuere. - Ved at bygge en træningshal, som der nu er afsat fem mio. kr. til, sker der ikke en fremtidssikring. Til BI-projektet er der et trin to ¿ en overbygning af det eksisterende BI-Center. - Når det er udført, har vi et helt unikt ¿Mekka¿ med atriumgård osv. For hele byen. Det være sig bridgeklub, dartklub. Bare for at nævne nogle muligheder, siger Kim Glad Andersen. Han tilføjer, at det er et ¿Mekka¿, der er beliggende i trafiksikre idylliske og grønne omgivelser ¿ med ridehal og golfbane som nærmeste naboer. Ideen med at bygge en BI-hal er også at samle de tre sportslige afdelinger ¿ BI-Bordtennis, BI-Fodbold og BI-Håndbold - ét sted. Det vil give en bedre udnyttelse af de frivillige lederressourcer, som i dag er en forudsætning for at drive en idrætsklub. - Omkring den ¿sammenhængende børnepolitik¿ kunne etableres en form for logbog, som følger det enkelte barn fra skolestart til uddannelsesstart, og blandt andet omhandlende en fastholdelsesstrategi mellem barnet, skolen og foreningslivet, for derved aktivt at medvirke til, at ¿det gode børne- og ungdomsliv¿ styrkes. Samarbejde Der kan også etableres et samarbejde mellem idrætsforeningen og ungdomsklub om eksempelvis træner-leder-uddannelse. Byggeret af en hal ved BI-Centeret vil skabe øget sammenhold mellem medlemmerne, da en væsentlig del af arbejdet med opførelsen af den nye hal søges udført ved frivillig arbejdskraft, således det samlede budget kan overholdes - med respekt for overholdelse af gældende regler, siger Kim Glad Andersen. Håndbold En fordel er det også, at BI-Centeret vil kunne udnyttes fuldt ud hele året. - I dag er der seks håndboldhold, der ikke kan få træningstider i Brønderslev Hallen. - Og mange træningsdage sker der aflysning, fordi hallen er lejet ud til anden side. I BI er man derfor ikke i tvivl om, at der er behov for en ekstra idrætshal. Arbejdsgruppen ønsker, at såvel de nuværende brugere af BI-Centeret som byens øvrige borgere får mulighed for at få indflydelse på placeringen og indretningen af den nye hal ved BI-Centeret, og lægger derfor op til debat og vil efterfølgende indkalde interesserede til et stormøde på BI-Centeret.