Samme pris for varmen på 8. år

Aabybro Fjernvarmeforsyning venter på afgørelse fra miljøklagenævn

Forbrugerforhold 3. september 2002 08:00

AABYBRO: Aabybro Fjernvarmeforsyning kan fortsat tilbyde sine 1.374 forbrugere, heraf 46 nye, billig varme, mener formanden Simon Agesen. I hvertfald er det 8. år i træk, varmeforsyningen undgår at sætte prisen op. Det fremgik af værkets generalforsamling, som havde trukket 40 medlemmer til Hotel Søparken. Dog er Simon Agesen ikke sikker på, at en prisstigning kan undgåes næste år. Værket er landets 18. billigste med en pris på 315 kr. pr. megawatt. A conto beløbet er 340 kr. Derfor er der tilbagebetaling til forbrugerne. På dagsordenen var modernisering af værkets vedtægter til mere forståeligt dansk. Derfor var også jurist Karen Marie Nygaard og direktør Jørgen Aamand fra Danske Fjernvarmeværkers Forening inviteret til at svare evt. spidsfindige spørgsmål. Der var flertal for vedtægterne, men de kan først træde i kraft, såfremt der også er flertal på den ekstra generalforsamling mandag 23. september på Fjernvarmeværket. Et andet punkt i beretningen var striden med kommunen. - Da vi skulle etablere nye kedler, søgte vi om en ny miljøgodkendelse og allierede os derfor med en ekspert på området, sagde Simon Agesen. Men under forhandlingerne med kommunens tekniske udvalg opstod der strid om støv i røggassen. Kommunen vil have filtre på røgen, og dermed en kontinuerlig måling af støv i røggassen. Værket mener ikke, det er nødvendigt, men at det vil påføre forbrugerne unødvendige udgifter på en halv mio. kr. samt ekstra driftsomkostninger. - Udvalget kender formentligt ikke lovgivningen. De stiller krav til os, som går langt over lovkravet, og som aldrig før er stillet til et værk af vores størrelse. Teknisk forvaltning bruger en 10 år gammel vejledning, som er under revision. Desuden giver de vejledning i tør røg, men vores røg er våd, sagde formanden. - Og så er der tvivl om det overhovedet virker, sagde Simon Agesen og understregede, at værket ikke vil unddrage sig målinger og er kommet med forslag om eksterne målinger. Værket har anket kommunens afgørelse til miljøankenævnet, hvor sagen stadig ligger. Dog har bestyrelsen haft et positivt møde med formand og næstformand for teknisk udvalg, Jørn Krogsgaard (V) og Erik Ingerslev (SF). - Vi er enige om, at tidligere tiders kold krig er slut, og at vi skal tale fornuftigt om tingene, sagde formanden om punkter som naturgas, vandindvinding, forsyningsområder og røggas. I november havde værket åbent hus med 200 besøgende, og det har fået en ny velfærdsfløj med bl.a mødelokale, fremgik det af beretningen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...