Samme rettighed til ikke-medlemmer?

Der har været anket over, at der er forskel på, hvad man skulle betale for en begravelse, når man ikke er medlem af folkekirken, og når man er medlem. Og det har man ofte haft svært ved at forstå. Dette problem har der været skrevet en del om.

Når man er medlem af folkekirken, skal man betale kirkeskat, som opkræves sammen med kommuneskatten, kirkeskatte bruges til kirkens drift såsom til vedligeholdelse af bygninger, aflønning af kirkepersonalet , og mange andre ting, herunder kirkegården. Præsterne aflønnes særskilt af staten, og deres lønninger har intet med kirkeskatten at gøre. Kirkegården har sit eget regnskab, hvor der både er indtægter og udgifter, indtægter bl.a. ved begravelser, salg af blomster, granpålægning af gravene, vedligeholdelse af gravsteder efter gravstedsejernes ønske o.s.v. af udgifter er lønninger til personalet, en maskinpark, som bruges på mange måder, redskaber, vedligeholdelse af kirkegårdens veje og stier og beplantningen osv. Når kirkegårdens regnskab gøres op ved årets slutning, er indtægterne desværre mindre end udgifterne. Det manglende beløb må så dækkes ind med penge fra kirkeskatten. Det har man allerede forudset ved den årlige budgetlægning og indgår i budgettet. Det vil sige, at som medlem af folkekirken er man årligt med til at betale til kirkegardens drift og vedligeholdelse, og har man været medlem af folkekirken gennem mange år, vil det blive til et anseeligt beløb Har man ikke været medlem af folkekirken, har man ikke via kirkeskatten ydet noget til kirkegården, og så er det vel ikke urimeligt, at der må være en forskel af det beløb, man skal betale ved en begravelse. Har man ikke været medlem af en forening, her folkekirken, kan man vel ikke forvente, at have samme rettigheder som medlemmerne?