Samme skole, ny ledelse

Sdr. Kongerslev Skole vil have flere personer i ledelsen

KONGERSLEV:I aften er der ekstraordinært skolebestyrelsesmøde på Sdr. Kongerslev Skole. Her skal man tage stilling til et nyt forslag vedrørende den fremtidige ledelsesstruktur på skolen. - I dag er der skolelederen og viceskoleleder, men vi vil gerne have spredt viceskolelederens ledelsestimer ud på to afdelingsledere. Én, der interesserer sig for tal og planlægning, og én, der står for læringsmiljøet på alle leder og kanter. Vi mener, at det vil være en bedre måde at lede skolen på, ikke mindst ud fra den nye styrelsesvedtægt i Sejlflod Kommune, siger skoleleder Find Hartmann. Inspiration udefra Den nye styrelsesvedtægt trådte i kraft ved starten af det indeværende skoleår, og det er på baggrund af erfaringer fra efteråret, at ønsket om ændring i ledelsesstrukturen skal ses. Men nok så meget er det også et ønske om at få den nye styrelsesvedtægt med fase- og holdinddeling til at fungere bedre end det gør på skolen i øjeblikket. - Vi har kigget på andre og lånt, stjålet, blevet inspireret af de tanker og strukturer, der skyder frem i såvel København, Århus og Sønderborg. Vi kan se fordele ved at ansætte to afdelingsledere, siger Find Hartmann. Helt konkret ønsker man en ændring af ledelsesstrukturen, så lederen af skolen skal tænke mere overordnet i langsigtede baner. Han eller hun skal definere mål, lave handlingsplaner, analysere behov for medarbejderkompetencer, m.v. - Målet med en ændret ledelsesstruktur er derfor at oppriotere skolens strategiske ledelse, pædagogiske ledelse og personaleledelse med fokus på skolens værdisæt. Ved at fordele ledelsesopgaven på flere personer end hidtil vil det være muligt at supplere skoleledelsen med flere professionelle kompetencer, pointerer Find Hartmann. Modelsøgning Forslaget om ændringen af ledelsesstrukturen har været et godt stykke tid undervejs. En arbejdsgruppe har kigget på den nuværende model og et par stykker andre. Så har man lavet en SWOT-analyse (Styrke, svaghed, muligheder og trusler, red.) af alle tre og kogt det bedste af dem alle ned i en model, som man mener er den rigtige måde at lede en skole af Sdr. Kongerslevs størrelse på. - Hvis vi skal drive en skole, hvor vi tager udgangspunkt i teorien om de mange intelligenser, er vi nødt til at gøre strukturen mere fleksibel, ellers drukner de gode initiativer som vi har hørt, at de har kæmpet med i Hadsund Kommune, siger Find Hartmann. Hvis skolebestyrelsen i aften godkender forslaget, er det op til kulturudvalget at tage endelig stilling.