Sammen kan de det hele

} INDVIELSE: Under mottoet: Ingen kan alt, alle kan noget og sammen kan vi det hele, holder Gregers Krabbe Friskole indvielse i den tidligere folkeskole i Aarestrup fredag 12. august med sang af børnekoret ved Anette Kjær, taler af formanden for friskolen, Anne Elmgreen og skolens første leder Per Svaneborg, hvorefter det er meningen, at Gokkekompagniet vil underholde i gymnastiksalen. Den tidligere folkeskole lukkede med 29 elever og der er skrevet 35 op til friskolen. Der bliver en enhedspris for at gå på skolen, uanset om eleven også benytter fritidsordningen, tilknyttet friskolen eller ej. Stadig kontanter i kassen } RÅDHUSET: Selv om kommune kan spare en medarbejder 15 timer om ugen ved at gå fra at udbetale kontanter og modtage penge ved kassen på råhuset i Støvring, vil kontanterne ikke helt forsvinde med udgangen af næste år, som byrådet ellers havde regnet med. Det skyldes, at kommunen i fremtiden skal stå for udstedelse af pas og kørekort. Pensionisterne vil dog efter 1. januar 2007, som planlagt, få udlæg til tandlæge, briller og lignende udbetalt sammen med pensionen. } NYVALGT: Ove Elkjær afløser Poul Kvist i bestyrelsen for Suldrup Vandværk. Genvalgt er Ejgil Andersen og Hans Hummeluhr. EJENDOMSHANDLER } Annette Kibsgaard har solgt Hulvejen 134, Buderup, til Egle Holgersen og Jesper Holgersen. Ejendomsværdi 1.900.000 kr. }Gert Pedersen har solgt Halvøen 6, Øster Hornum, til Aage Nielsen. Ejendomsværdi 690.000 kr. }Støvring Kommune har solgt Sportsvænget 20, Suldrup, til Arne Christiansen. Ejendomsværdi 95.900 kr. }Grethe Poulsen har solgt Mastruphøjvej 80, Buderup, til Pelle Rosell Olesen og Heidi Tvorup Jensen. Ejendomsværdi 1.000.000 kr. } Eltra a.m.b.a. har solgt gammel Viborgvej 22, Øster Hornum, til Marianne Vedel Johansen. Ejendomsværdi 890.000 kr.