Sammen om danske værdier

Nu står vi så midt i den tredje terrorsag i Danmark. Denne gang er det en gruppe unge muslimer med tilknytning til Al Qaeda, der er blevet overvåget af PET og nu sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod Danmark.

Det giver stof til eftertanke. Først og fremmest må vi slå knusende hårdt ned på ethvert tilløb til radikalisering af Islam. Islamismen er en af de største trusler vi står overfor i de vestlige, demokratiske samfund. Islamismen er en totalitær ideologi, som vi ikke må bagatellisere. Nok så gode viljer blandt danskere kan ikke røre ved den grundlæggende antidemokratiske og ødelæggende kerne i radikaliseret islam. Det er tid til eftertanke, men ikke til at tøve. Vi må ikke tøve med at fordømme islamismen. Vi må ikke tøve med at slå hårdt ned på religiøs radikalisering. Og vi må ikke tøve med at gå op imod de der hævder, at vi selv har bedt om det. Nok så forkert en krig i Irak, nok så skødesløs en statsminister kan ikke retfærdiggøre terrorisme. Vi må stå fast på, at de danske værdier om frihed, lighed og demokrati er islamismen overlegen. Vi danskere har kæmpet for hvad vi tror på er rigtigt i århundreder. Og resultatet er et frit, trygt og velstående samfund. Alligevel er der grund til at tænke sig om, og overveje, om vi i Danmark gør vores bedste for at undgå konflikter. For den eneste måde vi effektivt kan sikre vores danske værdier, er ved at vise, at de gælder alle mennesker i vores land. Frihed betyder også religionsfrihed. Lighed betyder også, at man ikke er diskvalificeret fra et arbejde, fordi man hedder Hassan. Og demokrati betyder også en stemme til mennesker, der ikke taler perfekt dansk. I seks år har VKO-flertallet dyrket splittelsen i det danske samfund. Konsekvensen er, at integrationen af vores indvandrere sejler. Konsekvensen er at konflikter mellem forskellige grupper i det danske samfund bliver talt op, i stedet for at blive løst. Og konsekvensen kan vise sig at blive, at dialog bliver afløst af terrorisme. Tiden er ikke længere som for ti år siden. Skillelinjen i dansk politik går ikke længere imellem strammere og slappere, hvad angår indvandrere. Skillelinjen i dansk politik går imellem splittere og samlere. I seks år har Danmark været styret af et VKO-flertal, der har splittet danskerne. Aktiv spillet danskerne ud mod hinanden for at bevare magten. Med vilje talt om får og bukke. Tiden er ikke til at splitte, men til at samle danskerne. Kun hvis vi står sammen om vores værdier, vil vi være i stand til at gå op imod de udemokratiske kræfter.