EMNER

Sammen om fred i Europa

EU:For 32 år siden 2. oktober sagde vi ja til det Europæiske Fællesskab. I historisk perspektiv har Europa mere været præget af interne stridigheder end samarbejde, og dermed er det fantastisk, at det i efterkrigstiden er lykkedes at opbygge et stærkt europæisk samarbejde, der har samlet Europa og skabt fred og stabilitet. I år blev EU udvidet med ti nye lande. Europa er ikke længere er splittet i øst og vest. Medlemskabet af EU har skabt økonomisk stabilitet og styrket demokratiet i Central- og Østeuropa. EU har også været med til at styrke stabilitet og fred udenfor EU. EU hjælper med at finansiere fredsbevarende styrker i Afrika og EU overtager den fredsbevarende indsats i Bosnien fra NATO fra årsskiftet. I dag står vi over for et nyt kapitel i samarbejdet med vedtagelsen af forfatningstraktaten. Forfatningstraktaten styrker EU's muligheder for at skabe fred og stabilitet ved at give EU nye redskaber, der gør det nemmere at tale med én stemme. Dermed styrkes EU's muligheder for at handle eksternt og repræsentere Europas interesser på den internationale scene, bl.a. til at udbrede respekten for menneskerettigheder i hele verden. Det styrende princip i EU's udenrigspolitik er overholdelse af FN pagten og EU kan med forfatningstraktaten spille en større global rolle for at skabe international fred og stabilitet i samarbejde med FN. Danmark har gennem sine 32 år i EU bidraget til en positiv udvikling og arbejdet for at skabe et helt Europa med demokrati og respekt for menneskerettighederne. Med forfatningstraktaten får vi bedre mulighed for at slå igennem i verden og præge verdensscenen med danske og europæiske værdier om demokrati og menneskerettigheder.